Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 april 2018

Adjunkt – orgel/ kirkemusik

Syddansk Musikkonservatorium

Adjunkt – orgel/kirkemusik

Ved Syddansk Musikkonservatorium opslås en stilling som adjunkt i orgel/kirkemusik. Det primære arbejdssted er Esbjerg.

Stillingen er på deltid og er til besættelse den 1. august 2018.

Stillingen indebærer:

 • Varetagelse af undervisning i hovedfag orgel/kirkemusik på alle niveauer i både kunstspil og liturgisk spil
 • Efter nærmere aftale mulighed for varetagelse af beslægtede fag, fx kammermusik, orgelpædagogik etc.
 • Kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde
 • Bidrag til udvikling af uddannelsesinstitutionen
 • Studieadministrative opgaver efter nærmere aftale
 • Fokus på fødekæde, talentudvikling og rekruttering

Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:

 • En bred musikfaglig baggrund, herunder konservatorieuddannelse
 • Undervisningserfaring på konservatorieniveau
 • Kunstnerisk virke på højeste niveau
 • Omfattende indsigt i det kirkemusikalske område
 • Gode samarbejdsevner, initiativ og engagement
 • Gode netværksrelationer – også uden for landets grænser

Udvikling

SDMK har ambitioner om at uddanne fremtidens kirkemusikere, der med stærke kunstneriske, pædagogiske og samarbejdsmæssige kvalifikationer kan virke som lokale musikalske dynamoer både i og udenfor de kirkelige fællesskaber.

SDMK’s nye adjunkt forventes derfor at indgå i et samarbejde med kolleger, ledelse og eksterne samarbejdspartnere om fornyelse og udvikling af den kirkemusikalske uddannelse. Således varetager SDMK’s adjunkt ledelsen af det kirkemusikalske netværk, Kirkemusikalsk Kompetencecenter, der omfatter alle væsentlige aktører i det danske kirkemusikliv.

Syddansk Musikkonservatorium Syddansk Musikkonservatorium Info: Danish National Academy of Music Danish National Academy of Music Tlf. +45 6311 9900 Odeons Kvarter 1 Kirkegade 61 Mail info@sdmk.dk DK-5000 Odense C. DK-6700 Esbjerg Web www.sdmk.dk

SDMK’s adjunkt forventes endvidere at involvere sig i den kunstneriske ledelse og planlægning af Wadden Sea International Organ Competition samt udvikling af det orgelpædagogiske område, herunder fødekædeinitiativer, kirkemusikalske partnerskaber og netværk samt udvikling af konservatoriets orgelklub for børn.

Generelt

SDMK’s nye adjunkter forventes at indgå i et samarbejde med kolleger og ledelse om fornyelse og udvikling af såvel den udøvende som den pædagogiske del af uddannelserne. Endvidere forventes det, at man deltager i møder og andre fællesaktiviteter på SDMK.

Endelig forudsættes det generelt, at ansatte på SDMK har viljen og evnerne til at samarbejde og til at engagere sig konstruktivt i institutionens hverdag.

Det forventes, at underviserne kan varetage undervisning på engelsk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem AC og Finansministeriet og efter reglerne i Cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

Ansættelsesproceduren følger reglerne i bekendtgørelse nr. 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder der en faglig bedømmelse sted af alle ansøgere.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Ansøgning

Evt. henvendelse vedrørende stillingerne kan rettes til rektor Claus Skjold Larsen eller vicerektor Martin Gade på 6311 9900.

Ansøgning og relevant dokumentation (CV/eksamensbeviser) mailes til Syddansk Musikkonservatorium / Liselotte Olsen (llo@sdmk.dk) senest 13. april 2018 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

 

Kilde: https://www.sdmk.dk/fileadmin/user_upload/Om_SMKS/Ledige_stillinger/Adjunkt_orgel_SDMK2018.pdf
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...