Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 september 2017

Administrerende direktør

Det Danske Filminstitut (DFI), KBH

Det Danske Filminstitut (DFI) har til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. I dialog med branche og borgere, kunstnere og filmkøbmænd arbejder DFI for at sikre et udbud præget af originalitet, kvalitet og diversitet. DFI er en statsinstitution under Kulturministeriet og varetager i henhold til Filmloven følgende opgaver:

 • Yder økonomisk støtte til danske film, spil og tv-serier.
 • Udbreder kendskabet til danske og udenlandske film i ind- og udland.
 • Sikrer bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, forsker og gør samlingerne tilgængelige for offentligheden.
 • Sørger for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film.
 • Sikrer en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om DFIs virksomhed.
 • Fremmer professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling.

DFIs øverste ledelse er bestyrelsen, der har ansvar for fastsættelse af og opfølgning på DFIs overordnede mål. Den daglige ledelse varetages af direktionen. De overordnede målsætninger for DFIs virksomhed for de kommende år er fastsat i Filmaftalen 2015-2018, som er indgået med bred politisk tilslutning. I denne periode er der hvert år afsat ca. 500 mio kr. til danske film samt ca. 120 mio kr. til DFIs driftsbudget. DFI beskæftiger 150 medarbejdere fordelt på 9 afdelinger og 2 stabsfunktioner.

Stillingen

Den administrerende direktør refererer til DFIs bestyrelse og har det overordnede ansvar for DFIs virksomhed, herunder at Filmaftalens målsætninger føres ud i livet.

Bestyrelsen lægger vægt på, at den administrerende direktør har klare visioner for udviklingen af danske films kunstneriske kvalitet og kulturelle betydning samt har stærke ledelsesmæssige og faglige kompetencer. Direktøren skal medvirke til at understøtte udviklingen af dansk film og stå i spidsen for udviklingen af DFIs rolle som kulturinstitution og som vigtig drivkraft på det film- og mediepolitiske område. Direktøren skal sikre et klart og udviklende ledelsesrum for DFIs direktion og øvrige ledergruppe.

Kvalifikationer

Der lægges i ansættelsen vægt på følgende kvalifikationer:

 • Gode ledelsesegenskaber og samarbejdsevner.
 • Dokumenteret topledelseserfaring fra det offentlige eller private erhvervsliv.
 • Solid indsigt i kulturområdet og fra film- og/eller medieverdenen.
 • Erfaring med kreative og kunstneriske processer, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Udadvendt personlighed med stor gennemslagskraft.
 • Erfaring med politiske beslutningsprocesser.
 • Nerve og nærvær til at navigere i pressede og komplekse situationer.

Aktuelle dagsordner er tydelighed om både retning for og værdien af dansk film, samt en ny og anderledes helhedstænkning i en situation præget af digital omstilling og forandrede forretningsmodeller, bl.a. i forbindelse med de kommende Film- og Medieaftaler. Sammen med ansøgningen modtages gerne et oplæg (max 3 sider), der giver et indtryk af, hvordan ansøgeren ser muligheder og udfordringer for DFI.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 (lønramme 38). Ansættelse vil ske i et åremål på overenskomstvilkår med mindre den pågældende i forvejen er tjenestemand.

Ansøgning

Ansøgning med CV skal være modtaget senest 21. september 2017. Ansøgning sendes til Det Danske Filminstitut, dir.ans@dfi.dk, att. bestyrelses-formand Anders Kronborg. I mailen bedes du angive fulde navn, adresse og telefonnummer. Ansøgningen behandles fortroligt.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen hos bestyrelsesformand Anders Kronborg, tlf: 3151 6343 / egddk@leo-pharma.com.

Der henvises desuden til dfi.dk.

 

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
1 sep

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...