Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 8 juni 2018

All-round akkompag­natør og rytmisk klaver lærer

Deltid

Musisk Skole, Kalundborg

Musisk Skole Kalundborg søger en all-round akkompagnatør og rytmisk klaver lærer i en og samme stilling pr. 1. august 2018.

Stillingen er på ca. 17/37 timer.

Arbejdsområder

KORSKOLEN:

Som kor-akkompagnatør er den fornemste opgave at støtte op om koret og korlederen. Det kræver stor opmærksom på koret og korlederen – således at man er klar til lige at støtte en stemmegruppe i deres stemme, smide nogle friske toner til korlederen eller spille et støttende akkompagnement. Desuden kræver det et enormt nærvær og tålmodighed, også når der fx arbejdes acapella. Derudover kræver det stort pædagogisk og socialt flair at arbejde med kor i alle aldre.

Stillingen rummer, foruden akkompagnement, et tæt tværgående samarbejde med korskolens øvrige team omkring koncerter, projekter, rejser, visioner, udvikling og indsatser i korskolen. Hertil kommer et stort fokus på rekrutteringsaktiviteter og synlighed. Musisk Skoles korskole er godt i gang med en proces hvor målet er, at hverve betydelig flere elever i korskolen.

Herudover er der opgaver omkring samarbejdet med folkeskolen, herunder årlige kordage for elever i kommunens skoler, samt samarbejde omkring kommunale events.

Undervisningen foregår om onsdagen. Arbejdet udgør ca. 60% af stillingen.

RYTMISK KLAVER:

Varetagelse af klaver/brugsklaver med fokus på rytmisk klaver. Du vil komme til at undervise børn og unge i alderen ca. 10-25 år der kommer med vidt forskellige forudsætninger. Derudover forventes det, at du skal undervise vores talentlinjeelever i brugsklaver. Undervisningen foregår pt. om tirsdagen. Arbejdet udgør ca. 40% af stillingen.

Undervisningsrelaterede opgaver samt øvrige opgaver kan forekomme på andre ugedage end dine undervisningsdage i henhold til årsaktivitetsplan og gældende arbejdstidsaftale. Udover de 36 ugers undervisning forekommer arbejdsuger uden elever til arbejdsopgaver udover undervisningen som aftales og afstemmes med skolens ledelse.

Vi kan tilbyde

* et særdeles aktivt og fagligt kompetent korskole- og instrumentallærer team. I det hele taget en skole med kompetente kollegaer.
* en velrenommeret korskole bestående af 4 børne- og ungdomskor samt 2 voksenkor hvor du kan være med til at præge udviklingen.
* eget hus med gode fysiske rammer og tjekkede faciliteter
* et udfordrende job med en afvekslende hverdag med mange bolde i luften – i et godt og berigende samarbejde med engagerede kvalitetsbevidste og humørfyldte medarbejdere.

Vi forventer

* dokumenteret uddannelse som pianist og akkompagnementserfaring
* at du er tydelig og anerkendende i dialogen med korskolens- og dine instrumental elever samt understøtter at der opstår gode sociale relationer mellem de elever du har med at gøre.
* At du er bredt funderet. Både instrumentalt og pædagogisk og at du er en stærk nodelæser.
* at du har lyst og evner til tæt samarbejde med korskoleteamet.
* at du tager medansvar for udvikling af Musisk Skoles mål og indsatser.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til musikskoleoverenskomsten indgået mellem KL og FMM.

Stillingen tiltrædes pr. 1. august 2018.

Yderligere oplysninger

Musisk Skole Kalundborg har 25 ansatte og godt 1000 elever.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Lundgaard Jensen på tlf. 59535947/21666203 eller korskolens teamleder Astrid Christensen på tlf. 59535945. Du kan også få et indtryk af Musisk Skole via vores hjemmeside: www.kalundborg.dk/musiskskole

Ansøgning

Skriftlig ansøgning samt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og referencer sendes elektronisk senest den 8 juni 2018.

Ansættelsesudvalg udvælger kandidater til stillingen den 11 juni 2018

Samtaler afholdes den 18. juni 2018 og sluttelig en praktisk prøve den 20 juni 2018 som akkompagnatør for et kor med en korleder.

SØG STILLING

Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...