Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 september 2018

Alternerende solohornist med pligt til 3. horn og Wagnertuba

Odense Symfoniorkester

Musikchef: Finn Schumacker
Med tiltrædelse snarest muligt efter afholdt konkurrence

Konkurrence afholdes lørdag den 13. oktober 2018 i Odense Koncerthus

1. runde: W.A. Mozart: Hornkoncert nr. 4 KV 495, 1. og 2. sats

2. runde: R. Strauss: Hornkoncert nr. 1, 1. sats
Uddrag af orkesterlitteraturen

3. runde: Uddrag af orkesterlitteraturen

1. runde spilles bag skærm.

Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter deadline fredag den 21. september 2018.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene.

Ansøgere med andet statsborgerskab end dansk bedes selv holde sig underrettet om reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for statsborgere fra det pågældende land.

Der stilles akkompagnatør til rådighed ved selve konkurrencen.

Ansøgeren afholder selv rejse- og opholdsudgifter.

Tilmelding inden fredag den 21. september 2018 kl. 12.00

Tilmelding kan kun foretages ONLINE via følgende link: http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/

Eksempler fra orkesterlitteraturen til 2. og 3. runde og rækkefølge kan downloades som PDF på http://odensesymfoni.dk/om-os/jobs/

Al kommunikation/information vil ske via e-mail. For yderligere information rettes henvendelse til orkesterchef Peter Andersen på pande@odense.dk

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at ansøge.

Odense Symfoniorkester

er et landsdelsorkester med 73 musikere og 12 tekniske-/administrative medarbejdere. Orkestret, som har hjemsted i Odense Koncerthus, har et årligt publikumstal på godt 85.000. Kernen i orkestrets virke er symfoniske koncerter. Dertil kommer skole- og familiekoncerter, kirke- og kammerkoncerter, operaforestillinger og cd-indspilninger. Odense Symfoniorkester turnerer desuden regelmæssigt i ind- og udland. Det årlige budget er på cirka 60 mio. kr.

Kilde: Musikeren.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...