Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 27 maj 2016

Ansvarshavende redaktør & redaktør

Musiklærerforeningens forlag, Aalborg

Musiklærerforeningens forlag – Dansk Sang – beskæftiger sig primært med udgivelser til støtte for musikundervisningen i skolen og på andre undervisningsinstitutioner.

Forlaget spiller en afgørende rolle i Musiklærerforeningens identitet, hvorfor det bliver en helt central opgave for de nye redaktører at udvikle forlaget i sammenhæng med foreningens formål og virke, herunder at transformere forlagets nuværende struktur med henblik på at styrke foreningerne lokalt og samtidigt skabe de bedst mulige betingelser for udgivelse og udbredelse af foreningens produktion.

Der opslås to redaktørstillinger, den ene som ansvarshavende.

1. stilling: Ansvarshavende redaktør

Den ansvarshavende redaktør er overfor forlagets bestyrelse overordnet ansvarlig for forlagets virksomhed. Den ansvarshavende redaktør har således et medansvar for udarbejdelsen af forlagets strategi, der sker i samarbejde med bestyrelsen samt det fulde ansvar for strategiens eksekvering.

Gennem sit daglige virke skal den ansvarshavende redaktør i samarbejde med forlagets anden redaktør ”tegne forlagets” pædagogiske og kreative profil i overensstemmelse med foreningens formål og hensigtserklæring. Endvidere er den ansvarshavende redaktør overordnet ansvarlig for forlagets øvrige virksomhed, herunder det forretningsmæssige virke og den samlede økonomi.

Af øvrige overordnede opgaver kan nævnes:

 • Personaleansvarlig, herunder gennemførelse af personaleudvikling og personaleadministration
 • Kommercielansvarlig, herunder ansvarlig for digital udbredelse til alle skoler, nye digitale abonnementstilbud til skolerne, nye platforme og medieplaner
 • Samarbejde med musiklærerforeningens hovedbestyrelse og med musiklærerforeningens lokale foreninger
 • Kontakt til ”musiklivets” organisationer Musikforlæggerne, KODA, COPYDAN, GRAMEX, NCB etc.

Profil

Vi søger en stærk faglig og engageret person. Vi ser gerne, at du har/er:

 • Erfaring med forlagsvirksomhed
 • Kendskab til musikproduktion og/eller anden kreativ produktion, herunder udgivelsesvirksomhed
 • Solid forretningsmæssig forståelse og erfaring
 • En dygtig personaleleder med udviklede pædagogiske egenskaber
 • Kendskab til udvikling og etablering af digitale ”brugerflader”
 • Virket i undervisningsmiljøet eller har kendskab til og forstår de pædagogiske opgaver og udfordringer som musiklærerne møder i det daglige

2. stilling: Redaktør

Forlaget har igangsat en række digitaliseringsopgaver omfattende bl.a. etablering af databasestruktur samt oprettelse af digital læringsportal. Den nye redaktør skal overtage disse opgaver og bliver dermed ansvarlig for alle musik- og bogudgivelser – analoge såvel som digitale.

Hovedopgaverne for redaktøren omfatter desuden budgetansvar for

 • Bog- og musikudgivelser
 • Dansk Sang Magasinet
 • Implementering af digitale produktmoduler
 • Være ajour med mål- og fagplaner samt IT og læringsvirksomhed

Hertil kommer projektering af nye produkter, herunder

 • Vejledning og kontakt til forfattere
 • Pædagogisk og kreativ dialog med forfattere
 • Aftaler med underleverandører

I samarbejde med foreningens sekretariat opdaterer redaktøren endvidere forlagets database, hjemmeside og webshop og har ansvar for registrering af nye publikationer i behørige databaser. Redaktøren og den ansvarshavende redaktør er sammen ansvarlige for udgivelse af Musiklærerforeningens medlemsblad, Dansk Sang.

Profil

Vi søger en stærk faglig og engageret person. Vi ser gerne, at du er/har

 • kendskab til forlagsvirksomhed
 • er ”musikelsker” og har kendskab til musikproduktion
 • en solid IT-faglig baggrund
 • erfaring med etablering, udvikling og anvendelse af databasestrukturer
 • kendskab til udvikling og etablering af digitale ”brugerflader”
 • enten virket i undervisningsmiljøet eller har kendskab til og forstår de pædagogiske opgaver og udfordringer som musiklærerne møder i det daglige

For begge stillinger gælder det, at vi lægger vægt på, at du:

 • Er energisk, lyttende og selvstændig
 • Er motiveret af de entreprenante elementer i opgaven, men trives også med at løsninger opnår høj operationel kvalitet
 • Er god til at samarbejde og skabe relationer
 • Motiveres af at lede opgaver og tager ansvar for deres løsninger
 • Er direkte og dygtig til at kommunikere
 • Er salgsorienteret

Hvis du bliver motiveret af rollerne, og kan se dig selv i den ene af redaktørstillingerne for forlaget Dansk Sang, så send din ansøgning til:

Musiklærerforeningen
Att.: Sten Lerche
Bundgårdsvej 71
9000 Aalborg
E-mail: sten.lerche@stofanet.dk

Ansøgningsfristen er den 27. Maj 2016.
Rekrutteringen sker i samarbejde med KIRCHHOFFKO.
Samtaler påregnes gennemført i København og/eller Ålborg medio juni 2016.
Tiltrædelse senest 1. oktober 2016. Løn efter kvalifikationer.

Kilde: jobzonen.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...