Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 august 2018

Billedkunstner til et lektorat i billedkunst

Deltid

Det Fynske Kunstakademi

LEKTORAT I BILLEDKUNST

Det Fynske Kunstakademi søger en billedkunstner til et lektorat i billedkunst.

Vi søger en professionel billedkunstner med en solid billedkunstnerisk erfaring, en dokumenteret viden, internationalt netværk og erfaring med samtidskunst. Det forventes ligeledes, at du har en indsigt i og erfaring med samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisser, sådan at du er i stand til at undervise og vejlede de studerende på deres mange forskellige ståsteder.

Stillingen er en undervisningsstilling, og som lektor har du det primære ansvar for undervisning, vejledning og tilrettelæggelse af denne sammen med akademiets øvrige fakultet og ledelse. Som en del af fakultetet deltager du i planlægningen og udviklingen af DFKs undervisningsprogram, ligesom du indgår i og bidrager til akademiets overordnende strategiske udvikling og profil, sådan at DFK altid er på forkant med ny viden og praksisformer. Det forventes også, at du har lyst til og deltager i akademiets forskellige råd og  nævn og herigennem bidrager til DFKs positive udvikling og arbejdskultur. En væsentlig opgave er videnudveksling med det omgivende samfund. Som lektor deltager du også i den årlige optagelse af nye studerende og studierejser.

Organisation:

Det Fynske Kunstakademi er en femårig videregående billedkunstnerisk uddannelse, med en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning. Akademiet har p.t. 50-60 aktive studerende. Uddannelsen er statsanerkendt og SU-berettiget og sigter mod at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau. Akademiet er en selvejende institution midt i en dynamisk udvikling med ny beliggenhed midt i Odense. De nye rammer åbner for nye faglige potentialer og muligheder for at præge fremtidens kunstuddannelse i en by med ambitioner.

Akademiet er en lokal forankret institution med et internationalt orienteret udsyn. Som en mindre institution vægter vi samarbejde og et tæt fagligt fællesskab højt, således at vi agilt og effektivt kan respondere på de faglige muligheder og udfordringer, vi møder.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen gælder for en fireårig periode fra 1. oktober 2018 til 1. juli 2022 med mulighed for forlængelse. Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område – trin 1-8, nyt lønsystem. Eventuelle tillæg, herunder funktionstillæg, forhandles individuelt.

Stillingen er en deltidsstilling og tidsbegrænset for en periode på fire år. Stillingen er på 50% med KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed), hvilket svarer 18,5 timer om ugen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Kvalifikationer:

 

 • Det forventes, at ansøger har en billedkunstnerisk uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller tilsvarende uddannelse.
 • Ansøger skal have en markant billedkunstnerisk praksis og et artikuleret vidensgrundlag.
 • Faglig viden og praksisbaseret erfaring fra samtidskunstens mange kontekster.
 • Reflekterede overvejelser og viden om undervisning, didaktik og egen rolle i undervisningssammenhæng.
 • Ambitioner for undervisning og mod til at medvirke til udviklingen af fremtidens kunstuddannelse.
 • Ansøgeren skal tale og skrive flydende dansk eller et andet nordisk sprog samt tale og skrive engelsk.

 

Ansøgningen skal skrives på dansk, et nordisk sprog eller engelsk og indeholde:

 

 • En redegørelse for ansøgers vidensgrundlag og kendskab til kunstens og samtidskunstens metoder og praksisser.
 • Hvis du har særlige kompetencer, viden og færdigheder inden for et af billedkunstens specialiserede fagområder skal ansøgningen indeholde en redegørelse for dit arbejde og færdigheder indenfor fagområdet.
 • Dokumenteret kunstnerisk virksomhed (portefølje og CV).
 • Ansøgers ideer og ambitioner for undervisning og udvikling af Akademiets curriculum.
 • Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring fra videregående kunstnerisk uddannelse.

Materialet i form af en motiveret ansøgning på max. 5 normalsider, plus portefølje og CV samt eventuelle bilag sendes per e-mail senest 9. august kl. 12.00 til:

mb@detfynskekunstakademi.dk

Mærk emnefeltet ”lektor”

Ansøgningen, bilag og portefølje må samlet max. fylde 5 MB. Ansøgningen, bilag samt portefølje skal femsendes som pdf-filer. Andet materiale, herunder kataloger og andet fysisk materiale, henvisninger til hjemmesider etc. kommer ikke i betragtning.

Alle ansøgere modtager en bekræftelse på e-mail, så snart ansøgningen er modtaget.

Ansøgere, som indkaldes til samtale, vil blive kontaktet ultimo august per mail eller telefon.

Samtalerne foregår i uge 36, 2018.

Vi anbefaler, at alle ansøgere læser Det Fynske Kunstakademis studieplan, som kan downloades på vores hjemmeside: www.detfynskekunstakademi.dk

For praktiske spørgsmål vedrørende ansøgningen kontakt venligst:

Kommunikationsmedarbejder Marlene Bregndahl

Tel: +45 66111288

E-mail: mb@detfynskekunstakademi.dk

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt venligst:

Rektor Lars Bent Petersen

Tel: +45 24 87 56 33

E-mail: lbp@detfynskekunstakademi.dk

Annonce
Henter jobs...