Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 august 2018

Billedkunstner til lektorat i billedkunst OG UDSTILLINGSPRAKSIS

Deltid

Det Fynske Kunstakademi

LEKTORAT I BILLEDKUNST OG UDSTILLINGSPRAKSIS

Det Fynske Kunstakademi søger en billedkunstner til et lektorat i billedkunst med særligt fokus på udstillingspraksis.

Vi søger en professionel billedkunstner med en bred billedkunstnerisk erfaring, dokumenteret viden, et internationalt netværk og kendskab til samtidskunstens mange udstillingspraksisser.

Vi forventer, at du har viden om og erfaring med udstillingspraksis, og den betydning udstillingen i bredeste forstand har for kunsten og mødet med beskueren og omverdenen.  Udstillingen spiller allerede en væsentlig rolle i akademiets curriculum, og som ansvarlig for fagområdet bliver det din opgave at forbinde en kunstnerisk praksis med en udstillingspraksis, både teoretisk og i praksis. Vi forventer også, at du udvikler og styrker fagområdet og herigennem hjælper vores studerende med at skabe en solid grobund for en bæredygtig karriere inden for billedkunst. Udviklingen af offentlige projekter som en del af en kunstnerisk praksis er ligeledes en væsentlig del af arbejdsopgaven.

Det forventes ligeledes, at du har indsigt i og erfaring med samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisser og har lyst til at undervise og vejlede de studerende på deres mange forskellige ståsteder.

Stillingen er en undervisningsstilling, og som lektor har du det primære ansvar for undervisning, vejledning og tilrettelæggelse af denne sammen med akademiets øvrige fakultet. Som en del af fakultetet deltager du i planlægningen og udviklingen af DFKs undervisningsprogram, ligesom du indgår i og bidrager til akademiets overordnende strategiske udvikling og profil, sådan at DFK altid er på forkant med ny viden og nye praksisformer. Det forventes også, at du har lyst til og deltager i akademiets forskellige råd og nævn og herigennem bidrager til akademiets positive udvikling og arbejdskultur. Som lektor deltager du også i den årlige optagelse af nye studerende og studierejser.

Organisation:

Det Fynske Kunstakademi er en femårig videregående billedkunstnerisk uddannelse med en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning. Akademiet har p.t. 50-60 aktive studerende. Uddannelsen er statsanerkendt og SU-berettiget og sigter mod at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau. Akademiet er en selvejende institution midt i en dynamisk udvikling med ny beliggenhed midt i Odense. De nye rammer åbner for nye faglige potentialer og muligheder for at præge fremtidens kunstuddannelse i en by med ambitioner.

Akademiet er en lokal forankret institution med et internationalt orienteret udsyn. Som en mindre institution vægter vi samarbejde og et tæt fagligt fællesskab højt, således at vi agilt og effektivt kan respondere på de faglige muligheder og udfordringer, vi møder.Ansættelsesvilkår:

Stillingen gælder for en fireårig periode fra 1. oktober 2018 til 1. juli 2022 med mulighed for forlængelse. Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område – trin 1-8, nyt lønsystem. Eventuelle tillæg, herunder funktionstillæg, forhandles individuelt.

Stillingen er en deltidsstilling og tidsbegrænset for en periode på fire år. Stillingen er på 50% med KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed), hvilket svarer til 18,5 timer om ugen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Kvalifikationer:

 

 • Det forventes, at ansøger har en billedkunstnerisk uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller tilsvarende uddannelse.
 • Ansøger skal have en markant billedkunstnerisk praksis og et artikuleret vidensgrundlag.
 • Faglig viden og praksisbaseret erfaring fra samtidskunstens mange kontekster.
 • Reflekterede overvejelser og viden om undervisning, didaktik og egen rolle i undervisningssammenhæng.
 • Ambitioner for undervisning og mod til at medvirke til udviklingen af fremtidens kunstuddannelse.
 • Ansøgeren skal tale og skrive flydende dansk eller et andet nordisk sprog samt tale og skrive engelsk.

 

Ansøgningen skal skrives på dansk, et nordisk sprog eller engelsk og indeholde:

 

 • En redegørelse for ansøgers vidensgrundlag og kendskab til samtidskunstens og udstillingens metoder og praksisser.
 • En redegørelse for ansøgers kompetencer, viden og arbejde med udstillingspraksis.
 • Dokumenteret billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og CV).
 • Ansøgers idéer og ambitioner for undervisning og udvikling af fagområdet.
 • Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring fra videregående kunstnerisk uddannelse.

 

Materialet i form af en motiveret ansøgning på max. 5 normalsider, plus portefølje og CV samt eventuelle bilag sendes per e-mail senest 9. august kl. 12.00 til:

mb@detfynskekunstakademi.dk

Mærk emnefeltet ”lektor”

 

Ansøgningen, bilag og portefølje må samlet max. fylde 5 MB. Ansøgningen, bilag samt portefølje skal femsendes som pdf-filer på e-mail. Andet materiale, herunder kataloger og andet fysisk materiale, henvisninger til hjemmesider etc. kommer ikke i betragtning.

Alle ansøgere modtager en bekræftelse på e-mail, så snart ansøgningen er modtaget.

Ansøgere, som indkaldes til samtale, vil blive kontaktet ultimo august per mail eller telefon.

Samtalerne foregår i uge 36, 2018.

Vi anbefaler, at alle ansøgere læser Det Fynske Kunstakademis studieplan, som kan downloades på vores hjemmeside: www.detfynskekunstakademi.dk

For praktiske spørgsmål vedrørende ansøgningen kontakt venligst:

Kommunikationsmedarbejder Marlene Bregndahl

Tel: +45 66111288

E-mail: mb@detfynskekunstakademi.dk

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt venligst:

Rektor Lars Bent Petersen

+45 24 87 56 33

E-mail: lbp@detfynskekunstakademi.dk

Annonce
Henter jobs...