Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 9 oktober 2017

Direktør

Det Grønne Museum, Hørsholm

Direktør til ’Det Grønne Museum’  

Indledning

Kulturministeriet søger en ny direktør til ’Det Grønne Museum’ på Djursland, med tiltrædelse 1. januar 2018. Museet har fokus på menneskets samspil med naturen og kulturlandskabet gennem tiderne.

Vi søger en handlekraftig og visionær person med gode leder- og samarbejds-evner og med indgående kendskab til museumsområdet og den statslige for-valtning på kulturområdet. Du skal have lyst til at overtage, og videreføre, arbejdet med etableringen af ’Det Grønne Museum’ – det statslige og nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden.

Museet er Danmarks nyeste og det er et resultat af fusionen mellem Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm. Museet fik den 1. januar 2017 navnet: ’Det Grønne Museum’ og er beliggende på herregården Gl. Estrup på Djursland.

Arbejdsopgaver

Direktøren har det overordnede ansvar for museets virksomhed såvel økono-misk som fagligt, herunder ansvaret for:

  • Den kulturfaglige udvikling og drift af museets indsamling, formidling og forskning indenfor museumslovens rammer.
  • Det strategiske afsæt for museets virke i samarbejde med Slots- og Kul-turstyrelsen og Museumsrådet.
  • Museets bevillinger på ca. 21,4 mio. kr., herunder budgetplanlægning, økonomi- og aktivitetsstyring samt budgetopfølgning, bidrag til bevillings-love, rammeaftaler, årsrapporter, mv.
  • Personaleledelse af ca. 35 medarbejdere
  • Drift og vedligehold af museet.

Museets afdeling i Hørsholm er under nedpakning, og flytningen af museumsgenstandene herfra afsluttes med udgangen af juni 2018. Museet har flere igangværende byggearbejder og skal i den nærmeste tid i gang med opbyg-ningen af nye basisudstillinger og nye formidlingstiltag. Der skal desuden udarbejdes en ny forsknings- og indsamlingsstrategi. Museet, der har en stor venneforening og mange aktive frivillige, besøges årligt af ca. 100.000 gæster og dette tal forventes at stige i de kommende år.

Om dig

Du skal have relevant akademisk uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau og videnskabelige kvalifikationer, desuden:

  • Erfaring med formidling, markedsføring og forskning på kulturområdet, herunder brug af sociale medier og andre aktuelle kommunikationsplatforme.
  • Administrativ erfaring, herunder erfaring med de statslige rammer for økonomi, personale, udbud m.v.
  • Ledelseserfaring, eventuelt fra en organisation i museumsverdenen, med medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund.
  • Gode evner til at kommunikere.

Ansættelsesvilkår


Der er tale om en stilling på fuld tid/37 timer pr. uge. Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og ansættelse vil ske på åremålsvilkår for en periode på 6 år. Der stiles mod et samlet lønniveau på ca. 800.000 kr., ex. pension.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

For yderligere oplysninger kontakt

Direktør for Slots- og Kulturstyrelsen Jesper Hermansen på telefon 40 38 60 85 eller e-mail: jehe@slks.dk, eller

Kontorchef Ole Winther på telefon 28 44 77 94 eller e-mail: ole@slks.dk.

Oplysninger om ’Det Grønne Museum’ findes på www.detgrønnemuseum.dk.

Ansøgning

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job, senest den 9. oktober 2017.

Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 42 og 45.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg stillingen

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

Autentisk sangskrivning

kursus
1 sep

Er du i kontakt med din indre sangskriver og slipper du dine sange fri? 

Læs mere
Henter jobs...