Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 december 2017

Erfaren Produktionschef

Bemærk: Dette opslag har ingen ansøgningsfrist!

Østre Gasværk Teater og Republique,

Erfaren Produktionschef

Østerbro Teater, København
De to teatre Østre Gasværk Teater og Republique, der tilsammen udgør Østerbro Teater, søger en erfaren produktionschef med stærke kompetencer inden for personaleledelse og produktionsplanlægning.
Der er tale om en stilling med et stort ansvar, som du selv kan være med til at forme, og hvor du virkelig kan se resultaterne af din indsats.

Som produktionschef får du ansvar for

 • Sæsonplanlægning for den praktiske gennemførelse af teatrets forestillinger og aktiviteter.
 • Tilrettelæggelse af produktionsbudgetterne og økonomisk styring af disse.
 • Personaleansvar for og ledelse af teatrets tekniske personale.
 • Bygningsdrift og vedligeholdelse.

De centrale elementer i jobbet er følgende

 • Som produktionschef indgår du i ledergruppen. Du vil referere til og indgå i et tæt samarbejde med direktør Emmet Feigenberg.
 • Sæsonplanlægning: Du implementerer de kunstneriske beslutninger og mål i teatrets produktionsplan og er ansvarlig for en struktureret produktionsplanlægning, der optimalt udnytter teatrets ressourcer f.eks. i forhold til disponeringen af den faste medarbejderstab.
 • Personaleansvar: Du leder alle teatrets tekniske medarbejdere og har overordnet ansvar for periode- og timeansatte teknikere. Du har ansvaret for den overordnede ressourceplanlægning og uddelegering af arbejdsopgaver til medarbejderne herunder bl.a. opsyn med arbejdstidsforvaltning, ferie, arbejdsmiljø og trivsel.
 • Produktionsledelse af forestillinger og aktiviteter: Du har ansvaret for at koordinere alle faser gennem produktionsforløbet. Du planlægger en hensigtsmæssig udførelse, opfølgning og selvstændig eksekvering på en lang række opgaver. Du uddelegerer opgaver i rette sammenhænge og evaluerer og optimerer løbende på opgavernes gennemførelse. I produktionsforløbet agerer du bindeled mellem teknik, det eksterne kunstneriske personale og direktøren.
 • Bygningsansvar: Du bliver ansvarlig for vedligeholdelse og drift for teaterhusene og deres tilhørende bygninger – herunder også teatrets inventar. Du vurderer og styrer husenes vedligeholdelse og prioriterer tekniske investeringer og diverse renoveringsopgaver.

Din profil og baggrund

 • Du har dokumenteret teaterfaglig ledererfaring, du er løsningsorienteret og har erfaring fra et tilsvarende job.
 • Du har dokumenteret erfaring med projekt- og økonomistyring.
 • Du formår at samle alle detaljer i en produktion.
 • Du er god til at kommunikere og kan bevare overblikket over teatres produktioner i en hverdag præget af stor aktivitet.
 • Du kan arbejde selvstændigt, er god til at planlægge, eksekvere, evaluere og følge op.
 • Du har lyst til udfordringer og er ikke konfliktsky.
 • Du forstår at involvere og motivere dine medarbejdere.
 • Du har masser af energi, engagementet og trives som leder for en stor afdeling.

Ansøgning og information

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi indkalder derfor til samtaler løbende.

Send din ansøgning med CV og mærket ”Produktionschef” til lech@osterbroteater.dk så hurtigt som muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte økonomi- og administrationschef Lene Christensen på telefon 26 35 09 38.

Østerbro Teater er en del af Det københavnske Teatersamarbejde og består af de to teatre Østre Gasværk og Republique med fælles ledelse og administration. Østerbro Teater råder over 4 scener. Vi er en dynamisk organisation med en fast stab på 33 medarbejdere samt et større antal periodisk ansatte – fortrinsvis kunstnere. Vi insisterer på åbenhed og tillid i samarbejdet med respekt for den enkelte og for vores tværfaglige og kunstneriske ståsted. Vores vision er at lave nyskabende teater. Vi samarbejder med frie grupper, også internationalt. Vi er et kunstnerisk ambitiøst teater, som ønsker at give publikum værdifulde scenekunstoplevelser. Vi har udvikling som værdi og giver derfor plads og rum til talentudvikling.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Henter jobs...