Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 17 august 2018

Faglærer til teater­undervisning

Glad Fagskole København

Stillingsopslag faglærer til teaterundervisning på Glad Fagskole København

Er du skuespiller eller instruktør uddannet og brænder for at undervise, så kig her:

Glad Fagskole København søger en fagligt dygtig underviser til at undervise vores STU elever 12 – 15 timer om ugen. Stillingen er på 20 timer sammenlagt.

Om Glad Fagskole:

Glad Fagskole København ligger i Københavns Nordvest kvarter og har i dag ca. 20 elever. Glad Fagskole udbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Målet med uddannelse er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Glad Fagskole København har eksisteret siden 2004 og underviser i dag inden for Medier, Animation, Teater, Køkken og dansk og matematik.

Glad Fagskole er en del af Glad Fonden. Glad Fonden er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og ansætter mennesker med og uden handicap til at producere serviceydelser, produkter, kulturoplevelser samt indhold til forskellige medier af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår.

Du:

* Er uddannet skuespiller eller instruktør

* Har flair for at undervise

* Har mod på at prøve nye veje for at få eleverne til at udvikle sig mest muligt

* Kan tilrettelægge konkrete fysiske teaterøvelser og arbejde med de unges fysiske udtryk og bevægelse

Om stillingen:

Du vil stå for at undervise et hold 2 til 3 gange om ugen. Holdets størrelse kan variere mellem 4 til 7 elever ad gangen. Eleverne har alle individuelle mål med uddannelsen, som skal integreres i undervisningen. Dette gøres i samarbejde med elevens vejleder på skolen. Den tid der ikke er forankret i undervisningen anvendes til planlægning og dokumentation i forhold til elevens individuelle mål. Udover undervisning forventes at du deltager i teammøder, månedlige afdelingsmøder og andre relevante tværgående aktiviteter på skolen.

For uddybende beskrivelse kontakt uddannelseschef Casper Jensen – casperj@gladfagskole.dk eller tel: 2142 3761

Ansøgningsfrist er d. 17.8.

Stillingen forventes at blive besat pr. 1.9.18 og der afholdes samtaler i uge 34

Annonce
Henter jobs...