Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 februar 2018

Forstander

Østhimmerlands Ungdomsskole

Forstander – ØU – Efterskolen for det kreative og kunstneriske

Østhimmerlands Ungdomsskoles tredje forstander siden skolens start i 1954 vil gerne gå på pension. Derfor søger vi en forstander pr. 1. august 2018. Vil du være den fjerde?

Vores efterskole er stærkt værdibåret. Vi er en grundtvigsk skole med vægt på det kunstneriske og skabende. Vi fokuserer på livsglæden, på det skabende og legende i os alle.

Det er vigtigt for os, at vores hverdag foregår i et hjemligt miljø for eleverne med et forpligtende

fællesskab og plads til forskellighed. Samtidig hviler samværet i det daglige på stærke traditioner, hvor ligeværd, gensidig tillid og frihed under ansvar er helt naturligt centrale værdier. Vi arbejder hele tiden med at være såvel bogligt som kulturelt dannende for vores elever.

Et markant omdrejningspunkt for os er vores ambitiøse og originalt skabende linjefag.

Også vores kommende forstander vil være samlingspunkt for skolens traditioner og værdier og i nytænkning af traditionerne. Forstanderen er en meget synlig del af hverdagen. Sammen med lærerstaben og det øvrige personale sætter forstanderen dagsordenen for de kreative rum i fællesskabet, sådan at vi sammen kan være med til at fremme vores elevers læring, personlige udvikling og sociale modning.

Som forstander på ØU er det vigtigt at brænde for noget – og være nysgerrig på samfundet, den gode historie og det skabende. Samtidig er det af stor betydning for os, at forstanderen har en pædagogisk baggrund, og at han/hun har en god portion økonomisk indsigt plus det store overblik over det praktiske.

Forstanderen skal som noget af det første være med til at ansætte to nye lærere pr. 1. august.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Lønindplacering vil ske i intervallet kr. 444.998 – kr. 521.660 årligt. Der er forstanderbolig til stillingen.

Ansøgning

Ansøgning sendes pr. e.mail til skolens e.mail: oeu@oeu.dk senest onsdag den 21. februar 2018.

Første samtalerunde finder sted søndag den 11. marts 2018.

Det er vigtigt, at du tjekker vores ansøger-service på www.oeu.dk/forstanderstilling, før du sender os din ansøgning.

Østhimmerlands Ungdomsskole
Skolevej 10
9574 Bælum
www.oeu.dk

 

Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...