Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 november 2017

Grafisk designer

25 t/uge

Regeringens Kommunikationsenhed i Statsministeriet, KBH

Grafisk designer

En stilling som grafisk designer i Regeringens Kommunikationsenhed i Statsministeriet opslås hermed til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest muligt derefter. Regeringens Kommunikationsenhed koordinerer regeringens kommunikation på tværs af samtlige ministerier.

Arbejdsopgaver 

Som grafisk designer i Regeringens Kommunikationsenhed vil det være din primære opgave at være med til at formidle regeringens løbende politik, udspil og aftaler via grafisk design på regeringens og ministeriernes hjemmesider, publikationer, sociale medier mv.

Du skal idéudvikle og producere grafisk design i samspil med ministerier og kollegerne i kommunikationsenheden, herunder en videojournalist og en digital redaktør. Opgaverne kan konkret bl.a. bestå i at designe faktaark, infografikker og præsentationer.  Herudover skal du kunne sparre og ideudvikle vedrørende visuelle udtryk i regeringens kommunikation generelt.

Kvalifikationer 

Evne til grafisk at formidle politisk stof på en kreativ, spændende og indbydende facon vil veje tungt i forbindelse med vores vurdering af ansøgere.

Det er et krav, at du har solide kvalifikationer og erfaring med grafisk design og visuel kommunikation, samt at du formår at formidle fagligt indhold gennem grafik på en måde, som gør det faglige indhold tilgængeligt og forståeligt.

Du skal være idérig og selvstændigt arbejdende og have personlig gennemslagskraft. Det er vigtigt, at du er fleksibel og altid klar til at håndtere nye udfordringer. Du vil typisk have en videregående uddannelse inden for design.

Kendskab til centraladministrationens arbejdsvilkår og procedurer vil være et klart plus.

Statsministeriet er en travl og spændende arbejdsplads. Du må derfor have evne og vilje til at samarbejde samt være parat til at arbejde på ubekvemme tidspunkter.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelse efter relevant overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer. Stillingen er på deltid med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer ugentlig, hvor den konkrete placering af arbejdstiden løbende justeres i forhold til opgaver. Ansættelsen er midlertidig for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse. Ansættelsesområdet er Statsministeriet.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

 Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chef for Regeringens Kommunikationsenhed, Nikolaj Sommer, eller administrationschef Hanne Lyngesen, via telefon 33 92 33 00.

Ansøgning 

Ansøgning med relevante bilag skal være Statsministeriet i hænde senest torsdag den 23. november 2017 kl. 12:00. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ‘ledige stillinger’ på www.stm.dk. 

Du kan finde flere oplysninger om Statsministeriet, vores arbejdsopgaver og organisation på adressen www.stm.dk. 

Beskrivelse af virksomheden

Statsministeriet fungerer som statsministerens sekretariat og bistår ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet. Under ministeriets ressort hører sager, der vedrører Færøerne og Grønland, forholdet til kongehuset og pressens forhold samt sager, der vedrører stats- og forfatningsretlige spørgsmål, ministres udnævnelse og afskedigelse m.v.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

  • Statsministeriet
  • Prins Jørgens Gård 11
  • 1218 København K
  • Danmark

Ansøgning

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Henter jobs...