Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 april 2018

Højskolelærer til undervisning på journalistlinjen

barselsvikariat

Rønde Højskole

Højskolelærer til undervisning på journalistlinjen

Rønde Højskole søger en barselsvikar for vores underviser på journalistlinjen fra 15. august 2018 til 1. februar 2019 eller evt. længere.

Rønde Højskole er kendt for sine studieforberedende linjer og tiltrækker ambitiøse og engagerede unge, som præger højskolens liv på allerbedste vis.

Din primære opgave bliver at undervise i hovedfaget journalistik, som har 8 lektioner i en normal uge. Disse lektioner ligger som udgangspunkt mandage og fredage. Derudover er der enkelte dage med ekstra undervisning i journalistik og evt. kommunikation og andre beslægtede fag efter aftale.

Højskoleeleverne på linjen kan både være på kurset for at forberede sig på DJH/DMJX eller SDU, eller de ønsker blot at fordybe sig og dygtiggøre sig inden for faget. Du skal have en uddannelsesmæssig baggrund som journalist fra DJH/DMJX eller SDU. Du skal have gode formidlingsevner og kunne engagere og inspirere eleverne både i forhold til at udvikle sig selv og i forhold til at deltage i udadrettet aktivitet, hvor talenterne afprøves i sammenhæng med events og nyhedsmedier.

Der vil blive lagt vægt på, at du kan medvirke med kontakter og samarbejdsaftaler i forhold til højskoleelevernes deltagelse i journalistiske projekter på og uden for højskolen. Og du forventes at kunne bidrage selvstændigt med planlægning af undervisningen på journalistlinjen.

I januar måned har vi en bootcamp i journalistik, som kører i døgndrift, og hvor der er fuld smadder på at blive dygtig til at opleve journalistfaget. Du vil få ansvar for planlægningen og udførelsen af denne bootcamp.

Stillingen kan enten være som tidsbegrænset kvotelærerstilling på fra 70 % og op til fuld tid afhængig af hvilke øvrige opgaver, der følger med, eller det kan være en ansættelse som timelærer. Som kvotelærer ansættes man som højskolelærer og har udover undervisning også kostskolearbejde som møder og værtsforpligtelser en aften og i nogle weekender. Desuden kan man deltage i temauger, studieture m.m.

I højskolelærerstillingen vil der være ca. 20 % afsat til nyhedsformidling i forhold til at bidrage med omtale og PR for Rønde Højskole.

Lønmæssigt indplaceres man efter undervisningsanciennitet på statsligt fastsatte løntrin for højskolelærere. Se løntrin på FFDs hjemmeside. Som timelærer honoreres man pr. lektion af 45 min. efter antal afholdte lektioner og har ikke andre forpligtigelser end undervisning.

ansøgning

En kort ansøgning med C.V. mrk. “Journalist” sendes i en samlet fil til ansoegning@rhe.dk. senest 23. april kl. 12. Du kan evt. læse mere om højskolen, lærere, fag og arrangementer på rondehojskole.dk.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg på tlf. 86 37 19 55 eller mail: .bf@rhe.dk

Kilde: mediajob.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...