Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 marts 2018

It-arkivar (forsker/­seniorforsker)

Tidsbegrænset for en periode på op til 4 år

Rigsarkivet, København eller Odense

It-arkivar (forsker/seniorforsker) til Rigsarkivet, Indsamlingsområdet  

Vil du være med til at sikre ”Vores fælles hukommelse” og grundlaget for fremtidens forskning?

Du bliver en vigtig del af det område i Rigsarkivet, der har den centrale, nationale opgave at sikre bevaring af en dækkende dokumentation af det danske samfund. Dokumentation som kan bruges i nutiden og i fremtiden til forskning, historieskrivning og –formidling.

En stilling som it-arkivar (forsker/seniorforsker) i Rigsarkivets afdeling for Indsamling& Bevaring, Området for indsamling, er ledig til besættelse 1. maj 2018 eller snarest derefter.  Arbejdssted er Rigsarkivet, København eller Odense.

Indsamlingsområdets opgave er at vurdere hvilken dokumentation, der skal bevares af det danske samfund for eftertiden. Dokumentationen vil være i digital form (data og dokumenter fra it-systemer) eller på papir.

Endvidere sørger vi for i samarbejde med myndigheder og private aktører, at den udvalgte dokumentation bliver afleveret til Rigsarkivet. Fokus i denne del af arbejdet er, at dokumentationen/arkivalierne skal kunne forstås og genanvendes.

Arbejdet i denne stilling består primært i sagsbehandling af dokumentation af den offentlige forvaltning og med megen kontakt og samarbejde med de offentlige myndigheder, som skaber dokumentationen. Der kan desuden forekomme arbejdsopgaver ang. dokumentation og data fra bl.a. private virksomheder og organisationer og forskellige former for projektarbejde.

Der er pt. knyttet ca. 15 medarbejdere til disse opgaver. Vi har et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor vidensdeling er i fokus.

Stillingsbeskrivelse 

Dit arbejde som it-arkivar vil bl.a. omfatte følgende opgaver: 

 • Bevaringsvurdering af dokumentation af bl.a. den offentlige forvaltnings virksomhed
 • Godkendelse af statslige myndigheders it-systemer
 • Forhandling med offentlige myndigheder, forskere og private virksomheder og organisationer om aflevering af data og dokumenter fra it-systemer samt papirarkivalier.
 • Skriftlige og mundtlige vejledningsopgaver i relation til ovenstående

Som forsker/seniorforsker skal du udføre selvstændigt videnskabeligt arbejde en del af arbejdstiden. Forskningstiden udgør for tiden 2/7 dele af arbejdstiden. Det er et krav, at dit videnskabelige arbejde bl.a. foregår indenfor feltet om digitaliseringens betydning for det danske samfund og med inddragelse af Rigsarkivets samling af digitalt skabte data.

Der vil være god mulighed for at skabe synenergi mellem opgaveløsning og forskningsaktivitet.

Kvalifikationer 

Vi forudsætter, at du:

 • har forskerkompetencer på ph.d. niveau eller seniorforskerkompetence indenfor, samfundsvidenskab, historie eller andre relevante fag.
 • er fortrolig med opgaveløsningen i den offentlige forvaltning samt grundlæggende samfundsforhold, herunder digital forvaltning
 • har grundlæggende informationsteknologisk kompetence, herunder et kendskab til opbygningen af relationelle databaser samt til SQL og XML
 • er resultatorienteret og har udpræget systematisk sans
 • har lyst og evne til både sagsbehandling og projektarbejde
 • har gode kommunikations- og formidlingsevner
 • er en holdspiller med veludbyggede samarbejdsevner

Der vil blive nedsat et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse til bedømmelse af dine videnskabelige kvalifikationer.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for akademikere i staten med tillæg som forsker/seniorforsker.

Ved ansættelse som seniorforsker vil de første 1½ år være prøvetid, såfremt du ikke har specifik erfaring med arbejdet i Rigsarkivet.

Ansættelsen som forsker er tidsbegrænset for en periode på op til 4 år, evt. med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Arbejdsstedet er Rigsarkivet, København eller Odense.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning 

Du kan søge stillingen via Rigsarkivets rekrutteringssystem på www.sa.dk under ’Om OS´ og derefter ’Job hos Rigsarkivet’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg stillingen’ nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for kompetencer i forhold til de ønskede kvalifikationer, herunder de forskningsmæssige kvalifikationer omfattende:

 • Ph.d. udtalelse
 • Tidligere videnskabelig(e) bedømmelse(r)
 • Fuldstændig publikationsliste samt 1 eksemplar af den videnskabelige produktion, der ønskes inddraget i bedømmelsen, dog max 5 titler. De(n) valgte videnskabelige produktion(er) uploades som vedhæftede dokumenter i forbindelse med ansøgningen via Rigsarkivets rekrutteringssystem eller sendes særskilt i 3 eksemplarer til: Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K med tydelig angivelse af afsenderinformationer.

Indsendt materiale vil ikke blive returneret, og Rigsarkivet refunderer ikke udgifter i forbindelse med fremsendelse af publikationer til bedømmelse.

Ansøgningen skal derudover rumme en kort skitse til et forskningsprojekt indenfor området om digitaliseringens betydning for samfundets udvikling.

Ansøgning med bilag skal være fremme senest 7. marts 2018. 

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder Mette Hall-Andersen på mha@sa.dk eller 41717315.

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalsk dokumentation til samtidens og fremtidens forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum, samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 230 medarbejdere fordelt på fem adresser; én i Viborg, én i Aabenraa, én i Odense og to i København.

Send ansøgning

 

Kilde: kum.dk
Annonce
Annonce

TIMANI

kursus
19 febAarhus
22 febKøbenhavn

Brug din krop optimalt når du spiller og synger

Læs mere
Henter jobs...