Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 januar 2018

Junior­korleder

Sct Lucas Sogn menighedsråd, Aarhus

Korleder for Aarhus Junior- og Ungdomskantori

En stilling som korleder for Aarhus Junior- og Ungdomskantori ved Langenæs og Sankt Lukas Kirker, 10 timer ugentligt, opslås hermed til besættelse snarest muligt – dog senest 1. marts 2018

Stillingen er et udtryk for, at man i sognene vægter udvikling og arbejdet med børn og musik højt.

Der er til Aarhus Junior- og Ungdomskantori knyttet en sangpædagog, som refererer til juniorkorlederen.

Arbejdet består af:

Øvning med Spirekor for piger i 2.- 4. klasse, Juniorkantori for piger i 3.- 7. klasse, og et kor, ”Voices”, for piger i 8. klasse og derover.

Opsøgende arbejde i sognene med hensyn til rekruttering.

Gennemførelse af løbende optagelsesprøver i samarbejde med sangpædagog.

Udvælgelse af repertoire af overvejende kirkelig art samt indstudering.

Afvikling af 6 faste arrangementer årligt, hvoraf 3 foregår i Langenæs Kirkes regi og 3 i Sankt Lukas Kirkes regi. Derudover bliver der tale om særarrangementer for den enkelte kirke, som kan være deltagelse i Kyndelmissegudstjeneste, koncerter, familiegudstjenester, koncerter med øvrige kor og Luciagudstjenester. For alle arrangementerne gælder det, at de aftales med den enkelte kirkes menighedsråd, præster, organister og sognemedhjælpere.

Juniorkorlederen har et tæt samarbejde med Juniorkorets sangpædagog samt den arbejdende forældrebestyrelse. Sammen med forældrebestyrelsen arrangeres der løbende sociale aktiviteter.

Juniorkorlederen sørger for regnskabsførelse i henhold til budget, lønoplysninger, registrering af fremmøde og anden administration, og der er desuden administrative opgaver såsom indkøb i forbindelse med juniorkorets virke: noder, kormapper, korbluser m.m. Udarbejdelse af brochurer og plakater samt uddeling og ophængning af disse.

Vi søger en person:

  • med de teoretiske og praktiske forudsætninger for at undervise og dirigere et juniorkor
  • med interesse for det kirkemusikalske arbejde
  • der er interesseret i at indgå i et nært samarbejde med organister, sognemedhjælpere og præster ved de to kirker samt juniorkorets sangpædagog og forældrebestyrelsen
  • der er selvstændig, initiativrig og opsøgende
  • der har erfaring med arbejdet med børne- og juniorkor

Vi tilbyder:

  • spændende samarbejde med kirkernes præster, sognemedhjælpere, organister og øvrige personale
  • mulighed for at præge de to kirkers musikalske liv

Løn og vilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 74.934,54 (nutidskroner) årligt ved ansættelse på 10 timer.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.634,91 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk, for tjeneste ved 1 kirke / 29.509,91 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk, for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.115,74 kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk, for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Vi gør opmærksom på, at Børneattest indhentes. Der indhentes desuden referencer.

Ansøgningsfristen er søndag d. 14. januar 2018 kl. 12.00. Ansøgning vedhæftet CV og øvrige relevante bilag mailes til 8132fortrolig@sogn.dk

Ved eventuelle spørgsmål til stillingen rettes henvendelse til Louise Dalsgaard på 6130 8809.

Vigtige datoer

  • Oprettet: 20. december 2017
  • Ansøgningsfrist: 14. januar 2018
  • Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Virksomheden tilbyder

Fastansættelse
Deltid
Almindelige vilkår

Arbejdsgiver

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD
Skt.Lucas Kirkeplads 1
8000 Aarhus C
Danmark

 

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...