Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 september 2017

Kirke- og Kultur­medarbejder

Hans Egedes kirke, Aalborg kommune

Hans Egedes kirke søger en udadvendt og handlekraftig Kirke- og kulturmedarbejder.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og der må forventes aften og weekend arbejde.

Hans Egedes kirkes vision er:

 • at være en levende og mangfoldig kirke båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum
 • at have et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg

Din opgave vil være, at medvirke til at forvandle visionen til konkrete handlinger blandt andet via følgende opgaver:

 • Deltage i og forestå aktiviteter rettet mod børn og unge, minikonfirmandundervisning, børne- og familiegudstjenester, hjælp til lejre, udvikle særskilte aktiviteter til unge/voksne-målgruppen m.m.
 • Deltage i det diakonale arbejde og understøtte frivillig området.

Derudover vil der være kirketjeneste samt forefaldende opgaver i huset.

Stillingen stiller store krav til selvstændighed og du har høj grad af indflydelse på stillingens indhold.

Vi ønsker en person, som:

 • har faglige kvalifikationer inden for kristendom og kirke (f.eks. læreruddannet)
 • vil spille en rolle i lokalsamfundet
 • er udadvendt, initiativrig og god til at skabe relationer
 • er ressourcestærk, handlingsorienteret og har et positivt, kristent livssyn
 • har gennemslagskraft og er samarbejdsorienteret på tværs af faggrænser
 • er faglig fleksibel og ønsker at være en del af huset
 • har musikalske evner

Vi tilbyder:

 • høj grad af medindflydelse på egen hverdag
 • imødekommende kolleger
 • en aktiv og udviklingsorienteret kirke i dejlige lokaler midt på bytorvet
 • et engageret menighedsråd, der er åbne for nye idéer og tiltag

Læs mere om os på hansegede.dk

Ansættelsesstedet er:

Hans Egedes Kirke, Grønlands Torv 6, 9210 Aalborg SØ

Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10— fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgernes kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Aftale om lønindplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og kirkekultur.nu

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Daglig leder Mette Thorup – tlf.: 24 97 00 84

Ansøgning sendes via mail til 8373fortrolig@sogn.dk mærket ansøgning i emnefeltet.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. og 22. september 2017.

Kontaktpersoner

Daglig leder Mette Thorup
24970084
met@km.dk

Arbejdsgiver

HANS EGEDES KIRKE
Grønlands Torv 6
9210 Aalborg SØ

(Arbejdspladsen ligger i Aalborg kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: 8373fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

GRUPPEN – DET UNIKKE, SKABENDE LÆRINGSMILJØ


7 sepKøbenhavn

Efteruddannelseskursus på Rytmisk Musikkonservatorium med DMF rabat!

Læs mere
Henter jobs...