Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 december 2017

Kirke- og kultur­medarbejder

19 t/uge

NIBE MENIGHEDSRÅD

Kirke-og Kulturmedarbejder søges

NIBE MENIGHEDSRÅD

En nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Nibe-Vokslev samt Sebber-Bislev-Ejdrup Kirker, Aalborg Vestre provsti ønskes besat snarest, dog senest pr. 1. februar

Stillingen er på 19 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • minikonfirmandundervisning
 • Babysalmesang
 • Kirkesangerafløsning
 • Børne-bongo
 • Hjælp med konfirmander
 • Hjælp ved forskellige gudstjenester – f.eks. pizzagudstjeneste
 • Redaktøropgaver ved Kirkeblad
 • Kommunikation – programmer mv
 • Igangsættelse af nye tiltag (kunne være litteraturcafe, spiseklub eller andet)

Sognene har i alt ca. 7.525 indbyggere, og i alt 4 præster, som kirke- og kulturmedarbejderen skal have et tæt samarbejde med sammen med det øvrige personale ved kirkerne.

For alle sognene gælder, at der er tale om levende sogne som ønsker rige og varierede tilbud til børn og voksne inden for Folkekirkens rammer. Sognene har en række gode samarbejdsrelationer og indgår således, sammen med yderligere en række sogne, i bl.a. et fælles kirkeblad. Med ansættelsen af en fælles kirke- og kulturmedarbejder er der samtidig et gensidigt ønske om at styrke samarbejdet mellem de to pastorater som de 5 sogne omfatter.

Vi forventer, at du:

 • brænder for at formidle bibelhistorier for børn
 • er musikalsk og ønsker at formidle kristendom for børn gennem sang og musik
 • kan lide at arbejde med børn i alle aldre
 • har en god sangstemme, der kan understøtte fællessangen
 • er fleksibel
 • har gode samarbejdsevner
 • er praktisk og god til at holde mange bolde i luften samtidig
 • har gode kommunikationsevner
 • er initiativrig

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aalborg Vestre provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale mellem Sebber- Bislev-Ejdrup sognes menighedsråd og Nibe Vokslev sognes menighedsråd om fælles kirke- og kulturmedarbejder.

Ansættelse sker ved Nibe-Vokslev Sognes Menighedsråd beliggende Kirkestræde 6, 9240 Nibe.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 300.584 kr.(nutidskroner). Der er (ikke – i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 12.278,19 kr. månedligt ved ansættelse på 19 timer (nutidskroner) for en medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet. For en medarbejder, der opfylder kompetencekravet er menighedsrådets forslag til lønniveau 12.862,83 kr. månedligt ved ansættelse på 19 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for Nibe-Vokslev sognes menighedsråd Jesper Have på telefonnummer 9845 8621/mail 8327fortrolig@sogn.dk, eller ved henvendelse til provst Jens-Anders Djernes tlf. 2341 0184.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nibe-Vokslev sognes menighedsråd via mail til 8327fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. december

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Menighedsrådet kan ligeledes oplyse, at der vil blive indhentet børneattest for den medarbejder, der ansættes i stillingen.

Kørekort:

B Villig til at bruge egen bil i jobbet

Kontaktpersoner

Torben Fogde Larsen
tfl@live.dk

Arbejdsgiver

NIBE MENIGHEDSRÅD
Kirkestræde 6
9240 Nibe

(Arbejdspladsen ligger i Intet fast arbejdssted kommune)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Stemmerehabilitering niveau 2

kursus
24 oktAarhus

For dig, som har deltaget på niveau 1 og gerne vil nørde videre

Læs mere
Henter jobs...