Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 7 december 2017

kirke- og kultur­medarbejder

Deltid

Bagsværd Kirke

Bagsværd Kirke søger musikalsk kirke- og kulturmedarbejder (deltidsstilling)

BAGSVÆRD SOGNS MENIGHEDSRÅD

Har du en AM-uddannelse eller lignende musikalsk baggrund? Har du lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre? Er du god til at indgå i samarbejde med mange forskellige på en gang? Er en stilling på 20 timer om ugen med varierende arbejdstider noget for dig? Så kig her:

Fra 1. januar 2018 mangler vi en dygtig medarbejder til vores 90 dejlige unger, der går til babysalmesang, musikalsk legestue og rytmik her i kirken.

Det musikalske arbejde med de helt små (0-4 år) udgør størstedelen af den ledige stilling, så det er afgørende, at du kan og vil arbejde med denne aldersgruppe. Ud over musiktilbudene er der for de yngste en række børnegudstjenester (Præsten putter og Ulvetimer) og særarrangementer (Sankt Hans, børnekirkedag), hvor du også er med – både som musiker, men også som ansvarlig for praktiske opgaver (bestille mad, købe materialer til klippeklistre med ungerne).

Øvrige ansvarsområder: minikonfirmander (sammen med en af præsterne), medhjælper ved vores nystartede konfirmandprojekt, fast ansigt ved onsdagsmøder (ældreomsorg), etablering og varetagelse af frivilligkultur (herunder arrangementer for frivillige), PR (plakater, annoncer, pressemeddelelser), opdatering af kirkens hjemmeside og kirkens facebookside for børnearrangementer.

Med tiden, når du er landet i stillingen, drømmer vi om sammen med dig at kunne tilbyde noget for ‘unge voksne’ – fx frivilligkor eller samtaleaftner.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Lærke V. Wiene på tlf. 23 95 64 04 eller vores nuværende K&K-medarbejder, Malene Lundsgaard, på tlf. 27 12 38 98.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Du sender ansøgningen – inklusive CV og relevante bilag – elektronisk til menighedsrådets fortrolige mailadresse: 7132fortrolig@km.dk senest torsdag den 7. december 2017 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt søndag den 10. december 2017.

Om stillingen gælder det,

at den er kvoteret 20/37 med tiltræden 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Ansættelsen sker ved Bagsværd Sogns Menighedsråd. Tjenestested er Bagsværd Kirke. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre kirker i provstiet i overensstemmelse med eventuelle aftaler herom indgået af menighedsrådet.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgave som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder og det tilhørende protokollat for kirke- og kulturmedarbejder. Aftalerne kan ses på: http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Kirke- og kulturmedarbejderen har følgende kerneopgaver: Børne- og ungdomsarbejde, koordinering af frivilligt arbejde.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner ‘Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner’. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Der gives to år til erhvervelse af de ønskede kompetencer.

Årslønnen for kirke- og kulturmedarbejder, der ikke endnu opfylder kompetencekravene og skal supplere sin kompetence aftales i løngruppe 1 indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. i nutidskroner. Fikspunktet udgør 286.922 kr. i nutidskroner.

For ansøger, der opfylder kompetencekravene, aftales løn i løngruppe 2 indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr i nutidskroner, hvor fikspunktet udgør 300.584 kr. i nutidskroner.

Rådighedsbeløbet udgør årligt 30.022,44 kr. i nutidskroner.

Udover den anførte løn indbetales 18% i pensionsbidrag.

Løn samt rådighedstillæg og pensionsbidrag kvoteres i overensstemmelse med ansættelsesbrøken.

Aftale om indplacering i lønintervallet skal indgås mellem menighedsrådet og den relevante organisation (Kirkekultur.nu). Menighedsrådet er indstillet på at forhandle en indplacering, der modsvarer stillingens krav og ansøgers kvalifikationer.

Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen. I prøvetiden er opsigelsesvarslet 14 dage.

Arbejdsgiver

BAGSVÆRD SOGNS MENIGHEDSRÅD
Taxvej 14
2880 Bagsværd

(Arbejdspladsen ligger i Gladsaxe kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: 7132fortrolig@km.dk
eller søg skriftligt

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...