Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 29 januar 2018

Kirke- og Kultur­medarbejder

Vor Frelsers Kirke, København

Kirke- og Kulturmedarbejder – Vor Frelsers Kirke, København
Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, København, søger en Kirke- og Kulturmedarbejder, gerne med kommunikationsfaglig eller journalistisk baggrund, på deltid (32/37). Stillingen er nyoprettet, og ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.

Vor Frelsers Kirke danner ramme om flere ugentlige gudstjenester, natkirke, kirkelige handlinger, et stort antal koncerter og andre arrangementer. Der er åbent for besøgende og andagtsøgende i dagtimerne, ligesom et stort antal turister besøger kirken og det verdensberømte tårn. Læs mere herom på sognets hjemmeside www.vorfrelserskirke.dk.

Du skal arbejde med forventelig 3 hovedområder: Kommunikation, Natkirken og diakonalt/socialt arbejde samt andet sognearbejde.
Kommunikation
Vor Frelsers Kirke er en af Københavns mest berømte kirker, med et verdensberømt og meget velbesøgt tårn. Kirken er på en og samme tid et stykke Danmarkshistorie og en aktiv sognekirke. Din opgave vil være at favne dette historiske spænd og formidle kirkens historier og aktiviteter gennem følgende opgaver:

 • Drift, opdatering og udvikling af kirkens hjemmeside
 • Drift, opdatering og udvikling af kirkens tilstedeværelse på de sociale medier
 • Redaktion af kirkeblad
 • Layout og udarbejdelse af plakater og flyers for kirkens arrangementer
 • Ansvarlig for annoncering i lokalaviserne

Natkirken
Vor Frelsers Natkirke har åbent hver fredag fra kl. 20-23, men holder lukket i juli og august måned. Natkirken har en fast andagt og forskellige former for koncerter og workshops. Dine opgaver vil bestå i følgende:

 • Deltagelse i natkirken ca. 3 fredage om måneden (fra kl. 19-23.30) og i samarbejde med præsterne udvikle nye tiltag i natkirken
 • Vagtplanlægning – herunder rekruttering af nye frivillige
 • Praktiske opgaver som indkøb, opstilling og oprydning

Diakonalt/socialt arbejde samt andet sognearbejde
Vor Frelsers Kirke er en aktiv kirke i et mangfoldigt sogn. Du vil blive knyttet til en række større begivenheder gennem året, hvoraf nogle endnu er under udvikling. Du vil ligeledes blive knyttet til kirkens børnearbejde, og vil skulle deltage i følgende opgaver:

 • Deltagelse i og praktisk medplanlægger af en række bestående og nye tiltag. f.eks. Højskoledage, kulturnat, sogneindsamling og Skærtorsdagsmiddag
 • Lave rundvisninger i kirken efter behov
 • Deltagelse i minikonfirmandundervisningen i samarbejde med kirkens præster samt assistere ved de 4 store børnegudstjenester
 • Medudvikler af pædagogiske materialer om Vor Frelsers Kirke til børn

Vi forventer at du:

 • Har blik for den gode fortælling, er god til at vinkle stoffet og bringe det frem i lyset
 • Har kendskab til almindelig fotografering samt digital fotoredigering og layout
 • Er opsøgende, idérig og initiativrig
 • Er kreativ, engageret og ansvarsbevidst og ikke har noget imod at løse praktiske opgaver ind imellem
 • Er fleksibel og selvstændig og har interesse for Folkekirken
 • Har menneskekundskab og er god til at motivere og fastholde kirkens frivillige samt har lyst til at arbejde med børn
 • Vil deltage jævnligt i gudstjenester og arrangementer for at fotografere og for at kunne fortælle relevant om, hvad der foregår. Udover aftenarbejdet i forbindelse med natkirken, vil der derfor også af og til være andet aftenarbejde samt arbejde i weekender

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med kirkens 3 præster og vil få berøringsflader til mange af kirkens 42 ansatte.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr.-367.367 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.121 kr. (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr.-415.887 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 304.984 kr. (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Københavns Stift og kirkekultur.nu.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst Susanne Møller Olsen, tlf. 42 42 94 90, sognepræst Finn Damgaard på tlf. 42 30 25 50 eller administrationschef Ole Wind på tlf. 21 75 20 49.

ansøgning

Send din ansøgning med evt. bilag til e-mail 7082fortrolig@sogn.dk, så den er os i hænde senest den 29. januar 2018.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...