Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 august 2018

Kirke og kultur­medarbejder

Vær og Nebel sogne

Kirke og kulturmedarbejder med kirkebogsføring i Vær og Nebel sogne

Vær – Nebel menighedsråd søger en kirke og kulturmedarbejder/kordegn fra 1.9. 2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Stillingen er ved Vær – Nebel Sogne, Horsens Provsti, som ansættelsesområde.

Der er 2 kirker i henholdsvis Vær og Serridslev.

Vær sogn med over 6.000 indbyggere og Nebel sogn (Serridslev kirke) med knap 500 indbyggere.

Ved Vær Kirke ligger en sognegård, der står foran en kraftig udvidelse med bedre kontorfaciliteter og menighedslokaler.

Vore sogne ligger i et af Horsens Kommunes udbygningsområder med mange unge familier. Børnene fra området er samlet i én skole, Stenballe Skole, som kirkens personale har et godt samarbejde med. Der er desuden flere daginstitutioner i området.

Det er et område, hvor der er gode muligheder for at etablere et godt kirkeligt børne- og familiearbejde.

Vi søger en medarbejder, der

 • er engageret, udadvendt og kreativ med lyst til at starte nyt,
 • har relevant uddannelse og erfaring inden for kristendomskundskab, kirkemusik og kirkefaglighed,
 • brænder for kirkens liv og vækst,
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med kirkens præster og øvrige personale, samt menighedsråd,
 • har kompetencer inden for undervisning, kommunikation, musik og børnekor og evt. dramatik,
 • kan og vil arbejde med mennesker – i sær inden for børn og familier,
 • kan forestå kirkebogsføring, der tidsmæssigt vurderes til ca. 1/3 af stillingsindholdet.

Der er tale om et alsidigt job, som kræver stor fleksibilitet, samarbejdsevne og selvstændighed. Du vil selv komme til at sætte dit præg på stillingen, og det forventes, at du har evnen til at se nye muligheder for aktiviteter inden for stillingsområdet.

Ved ansættelse vil menighedsrådet prioritere ansøgerens evner inden for jobbet som kirke- og kulturmedarbejder, idet rådet ved behov vil tilbyde uddannelse inden for kirkebogsføring.

Arbejdsområderne vil bl.a. omfatte:

 • Planlægge og udføre undervisning af minikonfirmander samt arrangementer for børn og familier
 • Opstart af børnekor – startende med spirekor, der videreudvikles til børnekor
 • Videreudvikle samarbejdet med Stensballe skole og daginstitutioner i området
 • Opbygge nye tiltag og igangsætte disse for relevante målgrupper
 • Deltagelse i planlægning og gennemførelse af børne/familiegudstjenester
 • PR-opgaver og udarbejdelse informationsmaterialer om kirkernes aktiviteter
 • Kirkebogsføring for de to sogne.Det vigtige er at du enten allerede har kompetencerne til de skitserede opgaver, eller har mod på at lære det.

Vi er åbne for vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund; akademiker, lærer eller lignende pædagogiske kompetencer.Der skal påregnes varierende mødetider, herunder også enkelte dage i weekender.Løn- og ansættelsesforhold: Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.Ansøgningsfrist: onsdag d. 1.8. kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: uge 33

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder.

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Ingelise Terp
Hovednummer: 30268933
ingeliseterp@gmail.com

Arbejdsgiver

VÆR-NEBEL KIRKEKONTOR
Værvej 48
8700 Horsens
(Arbejdspladsen ligger i Horsens)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8048fortrolig@sogn.dk

Kilde: Kirke og kulturmedarbejder
Annonce
Annonce

Sangtekstskrivning

kursus
6 marKøbenhavn

Virkemidler, fortælleteknikker og vinkler

Læs mere
Henter jobs...