Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 juli 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Skive Sogn

Kirke- og kulturmedarbejder.
 

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skive Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. september 2018.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirke- kulsturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • undervisning af minikonfirmander 5 hold årligt.
 • skole-kirke samarbejde
 • konfirmandundervisning
 • babysalmesang 2 hold
 • tumlingesang 2 hold
 • kirkens PR, hjemmeside og redigering af kirkeblad for Skive Sogn
 • kontakt til børnehaverne i Skive Sogn
 • diakonale opgaver

Skive Sogn har 10.600 indbyggere, 11 ansatte i sognet.

Vi forventer, at du:

 • har et godt kendskab til kirke og kirkelivet
 • har let ved at skabe relationer
 • kan overvinde forhindringer
 • er loyal og har respekt for kirkens åndelige værdier
 • er god til at samarbejde
 • gerne med lokalkendskab

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Skive og Salling Provstier i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Skive Sogns Menighedsråd beliggende Reberbanen 19, 7800 Skive.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr. – 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr. – 420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 295.000 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Karl Bundgaard på telefonnummer 4011 3483 /mail 8572fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret, Reberbanen 19, 7800 Skive eller på mail til 8572fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 20. juli 2018 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 26. juli 2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7905005
Annonce
Annonce

Hjemmestudieproduktion i Cubase

kursus

Midi og audioredigering

Læs mere
Henter jobs...