Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 december 2017

Kirke- og kultur­medarbejder

Trinitatis Kirke Fredericia

Kirke- og kulturmedarbejder søges

TRINITATIS KIRKE – KORDEGNEKONTOR

Trinitatis Kirke Fredericia er beliggende i et midtby sogn med godt 5000 medlemmer og kendetegnet ved mange aktiviteter. Vi søger en fleksibel medarbejder, der i samarbejde med vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder, 3 præster og kirkens øvrige fem medarbejdere som team vil være med til at videreudvikle kirkens aktiviteter. Stillingen er normeret til 28 timer ugentligt. Arbejdstiden vil være fordelt på fire dage ugentligt med rådighedsforpligtelse lørdag og søndag efter behov.

I jobbet skal du varetage følgende opgaver: Være daglig koordinator for husets arbejdsopgaver og de frivillige, IT, hjemmeside og kirkens synlighed på sociale medier og andre platforme. Babysalmesang, børne- og familiearbejde herunder børnehaver, minikonfirmander, konfirmander og familiegudstjenester, samt sekretæropgaver for menighed og kirkekontor.

Vi ønsker en person, der er fortrolig med og har interesse for kirkens liv og vækst og som

  • er ansvarlig, initiativrig, kreativ og åben for nye udfordringer
  • kan arbejde selvstændigt såvel som i team
  • har undervisningserfaring
  • er fortrolig med brugen af IT-værktøjer

Vi tilbyder:

  • et udfordrende og selvstændigt job i et sogn i god udvikling
  • en levende arbejdsplads med et godt samarbejde og et åbent miljø

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 samt Organisationsaftale for kirke- og kulturmedarbejdere med tilhørende protokollat. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Følg dette link og se Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139044 Ved eventuel førstegangsansættelse som kirke- og kulturmedarbejder foretager Ækvivaleringsudvalget en obligatorisk vurdering af kompetenceniveauet.

Årslønnen for en fuldtidsansat medarbejder, der opfylder kompetencekravene (løngruppe 2) i henhold til ovennævnte cirkulære, aftales inden for intervallet 291.121 og 415.887 med fikspunkt  på 304.983 (alle beløb i aktuelt niveau). Lønnen forhandles mellem menighedsrådet og kirkekultur.nu – og kvoteres i forhold til ansættelsesbrøken 28/37. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget kvoteres i forhold til ansættelsesbrøken og udgør for stillingen i aktuelt niveau kr. 1.921,01 pr. måned. Pensionsbidraget udgør 18%.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Birthe Egelund Rasmussen
26114800
amber@rasmussen.mail.dk Sognepræst Elli Krog Foldager
ekf@km.dk

Arbejdsgiver

TRINITATIS KIRKE – KORDEGNEKONTOR
Danmarksgade 61
7000 Fredericia

(Arbejdspladsen ligger i Fredericia kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: amber@rasmussen.mail.dk
eller søg skriftligt

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
25. november 2017
Ansøgningsfrist:
31. december 2017
Ansættelsesdato:
1. marts 2018

 

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...