Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 februar 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Simeon-Sankt Johannes Sogn, København

Kirke- og kulturmedarbejder til Nørrebro
Simeon-Sankt Johannes Sogn, København

 
Vi leder efter en person, der har en oprigtig interesse i at skabe gode rammer for børn og familier i Simeon-Sankt Johannes Sogn på Nørrebro. Stillingen hedder kirke- og kulturmedarbejder med fokus på kirke. Arbejdsopgaverne er mangfoldige og spænder fra tumlingerytmik og minikonfirmand til workshops for børnefamilier og at være ansvarlig for musik i legestuen, når børn og voksne kigger forbi.

Vi tilbyder:

 • et afvekslende job med store muligheder for at sætte sit eget præg på indholdet
 • et tæt samarbejde med præsterne og sognets øvrige ansatte
 • en meningsfuld hverdag i et stort sogn med mange forskellige mennesker

Vi forventer, at du:

 • er kirkelig funderet og har interesse i at arbejde i kirkelige sammenhænge
 • har musikalske evner, enten som udøvende musiker eller som korleder
 • har pædagogiske evner og er positiv og udadvendt
 • har et stærkt socialt engagement og empati
 • har kreative evner og er innovativ
 • er handlingsorienteret og god til at skabe relationer

Jobbet indeholder foreløbigt følgende arbejdsopgaver:

 • tumlinge- og børnerytmik
 • legestue (0-3 år)
 • minikonfirmand (3. og 4. klasses elever)
 • kreakirke (workshop for børnefamilier)
 • diakonalt arbejde (kontakt til børnefamilier knyttet til sognet)
 • med i sognets børnekor sammen med organisten
 • deltage i planlægning af familiegudstjenester og andre familiearrangementer
 • og andre gode kirkelige ideer (f.eks. familiekor)

Du kan f.eks. være læreruddannet med kristendom som linjefag eller have kompetencer inden for musik og billedkunst, eller have 3K-uddannelsen med fokus på diakoni og socialpædagogik eller lign. Til stillingen er der krav om, at dine kompetencer ækvivaleres inden ansættelsen. Læs mere på www.kirkekultur.nu.

Stillingen er på 20 timer om ugen inkl. aften- og weekendarbejde. Tiltrædelse snarest muligt.
Simeon-Sankt Johannes Sogn er et stort Nørrebrosogn med 3 kirker: Simeons kirke, Sankt Johannes Kirke og De Gamles Bys kirke, 7 præster, 11 medarbejdere og en administrationschef. Det er et aktivt sogn med mange koncerter og arrangementer, flere faste ugentlige aktiviteter og en trofast flok kirkegængere.

Ansøgningsfrist er 16.2.18 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes 23.2.18 fra kl. 12.00.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til 9169fortrolig@sogn.dk. Du er meget velkommen til at henvende dig til administrationschef Tonie Rudby, på telefon 30 29 09 29 eller mail tru@km.dk for yderligere oplysninger om stillingen.

Du kan læse om Simeon-Sankt Johannes Sogn på vores hjemmeside www.simeon-sanktjohannessogn.dk.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales inden for intervallet 277.258-367.367 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.121 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,84 kr. (nutidskroner)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales inden for intervallet 291.121-415.887 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 304.984 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr. (nutidskroner)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

TIMANI

kursus
19 febAarhus
22 febKøbenhavn

Brug din krop optimalt når du spiller og synger

Læs mere
Henter jobs...