Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 maj 2018

Kirke- og kultur­medarbejder

Folkekirkens Hus i Esbjerg

Kirke- og Kulturmedarbejder

VOR FRELSERS SOGNS MENIGHEDSRÅD SOGNEHUSET

– En nyoprettet stilling til en ny institution overfor Vor Frelsers Kirke i Esbjergs centrum.

Folkekirkens Hus søger en kirke- og kulturmedarbejder, til at koordinere husets forskellige funktioner, aktiviteter og tilbud for særligt udsatte og hjemløse, i samarbejde med Esbjergs sociale præst og ungdomsgadepræsten. I hverdagen bliver der et tæt samarbejde med personalet ved Vor Frelsers Kirke, idet ansættelsen sker ved Vor Frelsers Sogn, i tæt samarbejde med Skads Provsti og husets forretningsudvalg. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Folkekirkens Hus er et tilbud til hele byen, og byens forskellige menighedsråd og særlige foreninger og grupper, der bakker op om det nye projekt i Esbjerg. Samarbejdet forankres i et repræsentantskab og et forretningsudvalg. Forretningsudvalget søger at sikre et godt arbejdsmiljø, og de nødvendige midler til stedets daglige drift og udvikling.

Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Samarbejde med den sociale præst og de særligt udsatte.
 • Samarbejde med ungdomsgadepræsten, og de unge som bruger stedet i eftermiddagstimerne og på de åbne aftener
 • Koordinere cafeaktiviteter for voksne om aftenen.
 • Koordinere involveringen af frivillige fra de særlige foreninger og interessegrupper.
 • Modtage og inspirere enkeltpersoner der føler sig kaldet til at bidrage til fællesskabet i huset.
 • Være tovholder på husets kommunikation, bl.a. via de sociale medier.
 • Koordinere husets daglige funktioner
 • Administrere det praktiske i forhold til rengøring og daglig vedligehold mv.
 • Være sekretær for bl.a. udvalget vedr. husets drift.
 • Deltage i husets forretningsudvalgsmøder (5-6 årligt) og repræsentantskabsmøder (2 årlige).

Vi forventer, at du:

 • Har kendskab til Folkekirkens bekendelsesgrundlag og liturgi, samt undervisning, sjælesorg og diakoni.
 • Kan være selvstændig og kreativ tilrettelægger i planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter.
 • Kan se dig selv i et tværfagligt samarbejde.
 • Arbejder selvstændigt og planlægger din tid i samarbejde med kolleger i huset.
 • Er fortrolig med digitale medier.
 • Forhåbentlig har en uddannelse i kristendomskundskab, svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, cand. theol., 3K-uddannelsen, en diakonuddannelse eller tilsvarende.

Vi tilstræber en arbejdsplads med ordnede arbejdsforhold og godt arbejdsklima. Vi vægter medarbejdernes trivsel højt, hvorfor det er vigtigt, at du også er indstillet på at være med til at oparbejde, styrke og vedligeholde husets kultur. Vi respekterer hinandens arbejdsområder og har grundholdningen, at alle er vigtige og ingen kan undværes i Skads Provsti og sognene i provstiet. Der må påregnes aften- og weekendarbejde i huset.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag, sendes elektronisk til sekretær for Folkekirkens Hus, kordegn Lone Finnerup, mail: lfi@km.dk

Ansøgningen mærkes ‘Folkekirkens Hus’ og skal være forretningsudvalget i hænde senest tirsdag den 1.maj kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 19..

Nærmere oplysning

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos provst Kræn Christensen, tlf. 5154 7558 /mail: pkch@km.dk eller formanden for Folkekirkens Hus’ Forretningsudvalg; Peter Hundebøll, tlf.2944.3999/mail: phundeboell@gmail.com

Se mere på http://www.skadsprovsti.dk

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og

det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

En medarbejder, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen, og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. Fikspunktet er 286.922 kr. En medarbejder, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.922 kr. – 409.888 kr. Fikspunktet er 300.584 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.022,44 kr.

Alle tal er oplyst i nutidskroner. Forslaget til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem husets forretningsudvalg og Kirkekultur.nu.

Ansættelsen indbefatter tre måneders prøvetid. Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Lidt om Esbjerg

Esbjerg er Danmarks 5. største by med et indbyggertal på 116.000 mennesker. Esbjerg kendes som Danmarks energimetropol. I 2018 fylder Esbjerg kommune 150 år. Esbjerg har et aktivt kulturliv med masser af cafeer,

restauranter og spillesteder. Der er rig mulighed for at dyrke forskellige interesser. Esbjerg by har mange forskellige idrætsforeninger og andre kulturelle muligheder. Esbjergs placering på landkortet gør, at der ikke er langt fra storby til fredelig natur, med Vadehavet som et af Esbjergs varetegn. Der er et aktivt studiemiljø, idet Esbjerg huser

gymnasier, handelsskole, erhvervsskole, konservatorium, UC-syd og universiteter.

Nyttigt link: http://www.nyi esbjerg.dk

Kontaktpersoner

Kordegn Lone Finnerup
lfi@km.dk

Arbejdsgiver

VOR FRELSERS SOGNS MENIGHEDSRÅD SOGNEHUSET
Kirkegade 24
6700 Esbjerg

(Arbejdspladsen ligger i Esbjerg kommune)

 

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...