Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 maj 2018

Kirke-og kultur­medarbejder

Vor Frue Kirke, domkirken i København

Kirke-og kulturmedarbejder

Diakoni

Vor Frue Kirke, domkirken i København søger en kirke- og kulturmedarbejder, til at varetage en del af kirkens diakonale opgaver. Stillingen er på 25 timer om ugen, men timerne er ujævnt fordelt over ugen og året.

Arbejdsopgaverne er :

– Træffetid med sjælesorg og nødhjælp
– Fredagsfrokoster i samarbejde med frivillige
– Besøgstjeneste, som udføres af frivillige
– Kontakt til kommune og andre hjælpeorganisationer
– Børnearrangementer i samarbejde med præst
– Bindeled til menighedspleje med bl.a. udflugt, adventsmarked o.l.
Arbejdet vil foregå i samarbejde med vores anden kirke- og kulturmedarbejder, hvis hovedopgaver ligger indenfor formidling og undervisning.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke- og kulturmedarbejder/sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.
Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132-347.325 kr. årligt (grundbeløb pr. 31.3.2012) 289.024,99-382.959,32 kr .(pr.12.2017). Fikspunktet er 291.120,29 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 291.120,29-415-885,52 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 304.982,51 kr. (nutidskroner). Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, og forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Ansættelse sker ved Vor Frue Sogns Menighedsråd, Pilestræde 67,1., 1112 København K. For yderligere information se www..domkirken.dk
Motiveret ansøgning, CV mm skal ske ved digital ansøgning via Jobnet og eller www.domkirken.dk
Ansættelsessamtaler vil finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Ole Ehlers, ole@domkirken.dk tlf. 61 60 62 04
Ansættelse forventes 1. juni eller snarest derefter. Ansøgningsfrist 22. maj 2018
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Kontaktpersoner

Tove Susanne Schjellerup Bundgaard
Hovednummer: 26275603
tsb@km.dk

Arbejdsgiver

Vor Frue Sogn
Nørregade 8
1165 København K
(Arbejdspladsen ligger i København)

personaleadministrat
Tove Bundgaard
Hovednummer: 26275603
Arbejde direkte: 26275603
tsb@km.dk

Ansøgning

Søg via virksomhedens hjemmeside

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7810427
Annonce
Annonce

TIMANI

kursus
19 febAarhus
22 febKøbenhavn

Brug din krop optimalt når du spiller og synger

Læs mere
Henter jobs...