Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 august 2018

Kirke- og kulturmedarbejder

28 timer gennemsnitligt pr. uge

Ølsted kirke, Ølsted

Ølsted kirke søger ny kirke- og kulturmedarbejder 28 timer gennemsnitligt pr. uge.

Ølsted sogn har i en årrække udviklet menighedsarbejdet for både unge og ældre. Især ungdomsarbejdet er en vigtig gren af dette arbejde.

Vi forventer derfor, at du kan være primus motor i ungdomsarbejdet, som består af minikonfirmander, juniorarbejde (rock solid), konfirmander, teenklub, ungdomslejre, ungdomsgudstjenester mm.

Derudover skal du assistere præsten i tilrettelæggelsen af specialgudstjenester som Gud, børn og pasta, musikgudstjenester mv.

Til stillingen hører også opgaver med koordinering af kirkefrokoster og frivilligkoordinering.

Desuden skal du stå for kirkens udadvendte kommunikation og PR via hjemmeside, Facebook og sognenyt annoncering mv.

Endelig er der en del administrative opgaver med bl.a. booking af organister.

Ølsted Sogn har 1200 indbyggere. Der er 4 ansatte i sognet, som er kendetegnet ved et stort frivilligt korps.

Vi ønsker en person der:

  • Brænder for det, som kirken står for
  • Kan arbejde selvstændigt og målrettet
  • Er god til at samarbejde og bringe mennesker sammen
  • Er god til at skabe kontakt med unge og har lyst og evne til ungdomsarbejdet
  • Har gode evner til kommunikation og kan undervise
  • Har lyst til i samarbejde med præsten at være kirkens maskinrum

Ansættelsen sker ved Ølsted Sogns Menighedsråd beliggende Ny Kirkevej 14, Ølsted, 8723 Løsning.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398,14 kr. – 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418,48 kr. – 420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jeanne Andersen på mobil 25486131 eller ved henvendelse til formand Henning Gregersen på mobil 28770059.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Jeanne Andersen, Ølstedbrovej 5, 8723 Løsning eller til mail 7965@sogn.dk

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest d. 10. august.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 14. august.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

Skatteregnskab for honorarmodtagere

kursus
27 marEsbjerg

Få styr på dine indtægter, udgifter, fradrag og skat

Læs mere
Henter jobs...