Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 1 juni 2018

Kirkemusiker/ organist

Klovborg og Tyrsting kirker

Ved Klovborg og Tyrsting kirker (Ikast-Brande og Horsens provstier) er stillingen som kirkemusiker/organist ledig – 1. august 2018.

Musikken er af stor betydning for, at vore gudstjenester og kirkelige handlinger er levende og vedkommende. Kirkerne er en naturlig del af lokalsamfundet, og den folkelige basis er vigtig for kirkelivet. Lokalsamfundet er kendetegnet ved stor frivillighed fra alle generationer.

Vi tilbyder en stilling som fastansat kirkemusiker/organist på 16 timer pr. uge, og arbejdet ligger primært på søn- og helligdage.

Vi glæder os til, at du kan/vil byde ind og medvirke til at styrke fællesskabet og kirkelivet i vore sogne, og indgå i et frugtbart samarbejde med præst, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige.

Så hvis du er interesseret i musik og det folkekirkelige liv, er vi klar til en samtale.

I de 16 timer er der foruden gudstjenester og kirkelige handlinger indeholdt tid til at:

  • Spille og deltage ved gudstjenester hver anden onsdag på plejehjemmet i Klovborg samt medvirke med klaverspil ved efterfølgende samvær og fællessang
  • Arrangere og afvikle kirkekoncerter
  • Spille til eftermiddags- og aftengudstjenester
  • Medvirke ved sognearrangementer, konfirmand- og minikonfirmandundervisning
  • Der er plads til andre kreative tiltag i samarbejde med præst og menighedsråd.

Der er i pastoratet én præst, 8 ansatte og et fælles menighedsråd ved de to sogne.

Sognene har i alt ca. 1250 indbyggere. Klovborg sogn, som er det største med ca. 1000 indbyggere, er kendetegnet ved at være et aktivt landsbysogn med mange engagerede frivillige i byens aktiviteter. Der er en friskole, der er kendetegnet ved stor opbakning af frivillige. Og der er et plejehjem, hvor der også er en stor flok, der på forskellige måder yder en indsats. Tyrsting sogn har ca. 200 indbyggere og er et lille landsogn med en flot gammel herregårdskirke.

Det forventes, at du kan betjene orglerne i de to kirker.

Orglet i Klovborg Kirke er et orgel fra Jysk Orgelbyggeri fra 1961 og med ét manual + fodpedaler. Det blev renoveret i 1996 udbygget med en subbas, så der i alt er 6 stemmer. Er senest hovedrepareret i 2010. Desuden er der et elklaver, Yamaha Clavino GH3. Orglet i Tyrsting Kirke er et lille Frobenius orgel med 4 stemmer.

Ansættelse sker ved Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd beliggende Skadevej 18, 8765 Klovborg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. Fikspunktet er 277.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.837 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699 kr. – 367.627 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.818 kr. – 60.289 kr. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983 årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.510 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker.

Alle lønniveauer er oplyst i 1.12.2017-niveau for fuldtidsstilling. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kirsten Juul på telefonnummer: 7576 1233 eller menighedsrådsformand Vagn Hougaard Sørensen, telefonnummer: 2248 0425.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag og evt. henvisning til referencepersoner sendes til Kirkekontoret, Klovborg Sogn, Skadevej 18, 8765 Klovborg eller til e-mail: 8005fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. juni 2018.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...