Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 februar 2017

Kirkesanger

11 t/uge

Vester Åby & Åstrup Kirker, Vester Åby-Åstrup Sogn

En stilling som kirkesanger ved Vester Åby & Åstrup Kirker, Vester Åby-Åstrup Sogn er ledig pr. 1. april 2017.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Stillingen omfatter sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt lejlighedsvis til koncerter og andre musikarrangementer sammen med kirkekor og organist. Der er 3 måneders prøvetid.

Vester Åby & Åstrup Sogn har 1750 indbyggere, 6 ansatte i sognet.

Vi forventer, at du:

  • er udadvendt
  • har gode samarbejdsevner
  • har lyst til kreativt samarbejde med vores organist.

Vi kan tilbyde:

  • en åben og imødekommende menighed
  • en god arbejdsplads med et godt samarbejde medarbejdere og menighedsråd imellem
  • stillingen vil evt. kunne kombineres med stillingen som kirketjener.

Ansættelse sker ved Vester Åby & Åstrup Sogns Menighedsråd beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.219 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Thomas Ravn på telefonnummer 28 45 60 48.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Thomas Ravn eller på mail til vesteraaby.sogn@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2017. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 11.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...