Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 16 november 2017

Kirkesanger

15 t/uge

Støvring, Sørup og Gravlev Kirker

Kirkesanger ved Støvring, Sørup og Gravlev Kirker

Støvring, Sørup og Gravlev Kirker

En stilling som kirkesanger ved Støvring, Sørup og Gravlev Kirker, Rebild Provsti er ledig pr. 1. december 2017 eller snarest herefter.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Som vores kirkesanger skal du læse ind- og udgangsbøn, medvirke ved nadver og lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt ved andre arrangementer i kirkerne og sognegården. Du skal endvidere medvirke ved plejehjemsgudstjenester.

Støvring, Gravlev og Sørup sogne har tilsammen cirka 8.500 indbyggere. Der er 20 ansatte i sognene.

 Vi kan tilbyde:

  • En spændende stilling med tjeneste ved sognenes 3 kirker.
  • En arbejdsplads med stort aktivitetsniveau. Der er samarbejde med 4 præster og 2 organister.
  • Sogne med god opbakning til kirkernes forskellige aktiviteter.

 Vi forventer, at du:

  • Har en god sangstemme.
  • Har lyst til at indgå i et positivt samarbejde med såvel øvrigt personale som menighedsråd.

Ansættelse sker ved Støvring, Sørup og Gravlev Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 6, 9530 Støvring.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, som er 15/37.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jytte Abildgaard på telefonnummer 20965069 eller mail: jnabild@turbopost.dk.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8336fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. november 2017.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 47.

Menighedsrådet kan oplyse, at der – efter aftale – vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...