Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 22 november 2017

Kirkesanger

Herringe-Gestelev Menighedsråd, Ringe

En stilling som kirkesanger ved Herringe og Gestelev Kirker er ledig pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er på 8 timer pr. uge, men for den rette ansøger er der derudover mulighed for at indgå aftale om ledelse af lejlighedskor (op til højtider), samt varetagelse af kirketjenervikaropgaver og/eller redaktion af kirkeblad/hjemmeside.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: deltagelse ved gudstjenester, begravelser, bryllupper og dåb. Vi har dog ikke mange hverdagstjenester. Hertil kommer deltagelse i kvartalsvise medarbejdermøder og samarbejde omkring 3 årlige musikgudstjenester.

Herringe Gestelev Sogne har 811 indbyggere og 5 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved stor variation i musiklivet omkring kirkerne. Der synges både gamle og nye salmer, og der er ofte til gudstjenesterne deltagelse af musikere fra sognet.

Vi forventer, at du vil engagere dig i gudstjenestelivet i de to kirker, og at du har en viden om den danske salmetradition, og har lyst og evner både udi det klassiske og det mere rytmiske repertoire. Vores organist er folkemusiker, og der er stor åbenhed for ideer eller initiativer fra det musiske personale. Det forventes at kirkesangeren kan synge solo, når det efterspørges. Vi sætter pris på et godt arbejdsmiljø og ønsker os en kirkesanger, der kan være rummelig i samarbejdet mellem forskellige faggrupper.

Ansættelse sker ved Herringe og Gestelev Sognes Menighedsråd, beliggende Rudmevej 22, 5750 Ringe, Midtfyn Provsti.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kamille Nygård på telefonnummer 62 62 13 63 /mail 7748fortrolig@km.dk.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til sognepræst Kamille Nygård, Rudmevej 22, 5750 Ringe eller på mail til 7748fortrolig@km.dk.

Hvis du er interesseret i at indgå i en dialog omkring varetagelse af de supplerende opgaver vedrørende lejlighedskor, kirketjenervikariering samt kirkeblad/hjemmeside, må du i ansøgningen gerne skrive lidt om dine forudsætninger for at kunne påtage dig sådanne opgaver.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 22. november 2017.

Ansættelsessamtaler samt prøvesang forventes at finde sted i uge 48.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktpersoner

præst Kamille Nygaard
62621363
62621363
7748fortrolig@km.dk

Arbejdsgiver

Herringe-Gestelev Menighedsråd
Rudmevej 22
5750 Ringe

(Arbejdspladsen ligger i Faaborg-Midtfyn kommune)

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...