Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 13 marts 2018

Kirkesanger

Ansættelsesdato: Snarest muligt

Stoholm Menighedsråd

Kirkesanger søges, Stoholm Menighedsråd

En stilling som kirkesanger ved Stoholm og Kobberup Kirker er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er på 430 timer pr. år, svarende til ca. 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne.

Ansættelse sker ved Stoholm Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 2, 7850 Stoholm.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.326,68 kr. – 395.092,26 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 277.257,80.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Stoholm Menighedsråds formand Ejner Damborg Skovhus på telefonnummer 61319754 /mail: eeskovhus@remove-this.energimail.dk

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Stoholm Menighedsråd, Kirkevej 2, 7850 Stoholm (mrk. ‘ansøgning kirkesanger’) eller på mail til 8500fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. februar 2018.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i Stoholm Kirke d. 22. februar 2018 fra kl. 17.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...