Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 februar 2018

Kirkesanger

Grindløse, Klinte og Nr. Sandager

Kirkesanger søges

En stilling som kirkesanger er ledig i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Pastorat pr. 15/2 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 12  timer pr. uge.

Kirkesangerens opgave er at synge ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger samt til enkelte sognearrangementer, hvori sang og musik indgår.

Vi forventer, at du:

  • Har en god sangstemme og kan synge kirkerne op
  • Har gode samarbejdsevner
  • Er positiv og imødekommende, især overfor de mennesker, der kommer i kirkerne

Vi kan tilbyde:

  • En lille, overskuelig arbejdsplads med plads til den enkelte
  • Gode samarbejdsrelationer blandt de ansatte og i f.t. menighedsrådet

Ansættelse sker ved Grindløse, Klinte og Nr. Sandager sognes menighedsråd, Bladstrupvej 49, 5400 Bogense.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 277.258 kr.  ved ansættelse på 12 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Frank Sievers, der er medlem af menighedsrådet og valgt som kontaktperson. Det sker på telefon 20734777 eller på mail: kontaktperson@live.dk.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson@live.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15/2  2018

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8 eller 9

Menighedsrådet kan oplyse, at der evt. vil blive indhentet referencer.

Arbejdsgiver

  • Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Kirker
  • Kirkemosevej 9
  • 5400 Bogense
  • Danmark

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...