Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 21 februar 2018

Kirkesanger

14 t/uge

Lynge og Uggeløse kirker

Kirkesanger ved Lynge og Uggeløse kirker

En stilling som kirkesanger ved Lynge og Uggeløse Kirke, Lynge og Uggeløse Sogne er ledig pr. 1. marts 2018.

Stillingen er på 14 timer pr. uge.

Vi forventer, at du:

Er uddannet sanger eller har erfaring som kirkesanger og har lyst til i samarbejde med organist og præster, at gøre gudstjenester og kirkelige handlinger til en god oplevelse.

  • skal kunne varetage den vokale del af liturgi og menighedssang såvel i som uden for kirken.
  • kan indgå i diverse solistiske opgaver i samarbejde med organisten og anden liturgisk musik ved særlige lejligheder.

Ansættelse sker ved Lynge-Uggeløse Menighedsråd beliggende Ved Gadekæret 2 C 3540 Lynge.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.                                 ;;

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 127.700 kr. årligt ved ansættelse på 14 timer pr. uge (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ole Reimer på telefon: 2215 7017 eller sognepræst Martin Corfix på telefon: 4818 7028.

Ansøgningen

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets postkasse                                7425fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21.2.2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 9.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...