Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 februar 2018

Kirkesanger

19 t/uge

Kliplev og Ensted Kirke

En stilling som kirkesanger ved Kliplev og Ensted Kirke, er ledig pr. 1. marts 2018.

Stillingen er gennemsnitlig på 19 timer pr. uge.

Kirkesangeren varetager følgende opgaver:

 • Støtte menigheden ved korsvar og i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Læse indgangsbøn og udgangsbøn
 • Samarbejde med organist omkring babysalmesang/kirkerytmik
 • Sangaftener
 • Solosang ved særlige gudstjenester
 • Deltage i planlægningsmøder.

Kliplev Sogn har 2250 indbyggere og 5 ansatte. Ensted Sogn har 2425 indbyggere og 5 ansatte. Sanger og organist betjener begge sogne.

De to kirker har nært samarbejde omkring gudstjenester, koncerter og andre arrangementer.

Vi forventer, at du:

 • Er glad for at synge
 • Har kendskab til og interesse for kirkeligt arbejde
 • Vil indgå i positivt samarbejde med kirkernes øvrige medarbejdere
 • Har fornødent nodekendskab til at indøve nye salmer
 • Kan synge solo ved særlige lejligheder
 • Kan møde mennesker i glæde og sorg

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aabenraa Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Kliplev Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 1A, Kliplev, 6200 Aabenraa.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ensted Sogn: Anne Grethe Johansen på telefonnummer 22137179.

Kliplev Sogn: Arne Rasmussen 20225844. mail 9027@sogn.dk

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kliplev Menighedsråd, Kontaktperson Arne Rasmussen Midtløkke 56, Kliplev, 6200 Aabenraa, eller på mail til 9027@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 26. februar.

Ansættelsessamtaler og prøvesang i begge kirker forventes at finde sted i uge 9

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Nodeskrivning med Sibelius

kursus

Skriv noder i professionel kvalitet til arrangement, udgivelser og undervisning

Læs mere
Henter jobs...