Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 marts 2018

Kirkesanger

Sebber-, Bislev- og Ejdrup kirker, Ålborg

Kirkesanger ved Sebber-, Bislev- og Ejdrup kirker

EJDRUP SOGNS KIRKEKASSE
Sebber, Bislev, Ejdrup pastorat, Aalborg Vestre Provsti

Stillingen som kirkesanger er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2018.

Vi søger en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke kirkegængerne i at synge sammen. Du skal således have en god situationsfornemmelse, så gudstjenesten understøttes professionelt, uden at den tages fra menigheden.

Vi ser gerne, at du har kendskab til og forståelse for den særlige genre, som kirkemusikken er – eller med et ønske om at tilegne dig den.

Ved gudstjenesten beder kirkesangeren de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.

Vi er et pastorat med tre sogne, der har et varieret gudstjenesteliv med klassiske højmesser, musikgudstjenester og børnegudstjenester. Der er et godt samarbejde mellem både menighedsråd og medarbejdere.

Ansættelsen sker ved Sebber, Bislev, Ejdrup pastorat, men der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aalborg Vestre Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår eller har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Sebber Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Stillingen er en deltidsstilling på 12 timer ugentligt i gennemsnit.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen (svarende til en fuldtidsstilling) aftales inden for intervallet 270.327-395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.  Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på 20.836 kr. og et tillæg for geografisk fleksibilitet på 5000 kr. Lønnen udgør 12/37 af de nævnte løndele.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Har du fået lyst til at høre mere, kan du kontakte menighedsrådsformand Kim Samuelsen, tlf. 93 63 50 33.

 Ansøgning

Ansøgningsfrist: 14. marts 2018

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8276fortrolig@sogn.dk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Der må i forbindelse med ansættelse påregnes prøvetid (3 mdr.)

Kørekort:
B Villig til at bruge egen bil i jobbet

 

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...