Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 25 marts 2018

Kirkesanger

12 t/uge

Aabenraa Sogn

Kirkesanger til Aabenraa Sogn

En stilling som kirkesanger ved Aabenraa Sogn er ledig pr. 1. maj 2018.

Stillingen er på 12 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal synge ved bisættelser og begravelser i Kapellet og i Sct. Nicolai kirke.

Aabenraa Sogn er et stort sogn med 16.439 indbyggere. Der er tre kirker og i alt 30 medarbejdere og 6 præster i sognet.

Vi forventer, at du har et grundlæggende kendskab til den danske folkekirke, til de kirkelige handlinger samt til opgaven som kirkesanger.

Vi lægger vægt på en professionel og samarbejdsorienteret tilgang til opgaverne.

Der er pligt til at gøre tjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger i sognet.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 96.679 kr. ved ansættelse på 12 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Morten Hansen på telefonnummer 51518554/mail moha@km.dk.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9010fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag d. 25. marts.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 10. og 11. april.

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / VÆRKSTEDET

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din musik

Læs mere
Henter jobs...