Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 31 marts 2018

Kirkesanger

Hadsund provsti, Aalborg stift

Kirkesanger ved Skelund-Visborg Pastorat

Hadsund provsti, Aalborg stift

Stillingen som kirkesanger er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2018.

Vi søger en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke kirkegængerne i at synge sammen. Du skal således have en god situationsfornemmelse, så gudstjenesten understøttes professionelt, uden at den tages fra menigheden.

Det er vigtigt at forstå, at man som kirkesanger også er med til at fejre gudstjeneste. Menighed, kirkemusikere, graver og præst løfter gudstjenesten sammen.

Vi ser gerne, at du har kendskab til og forståelse for den særlige genre, som kirkemusikken er – eller du har et ønske om at tilegne dig den.

Ved gudstjenesten beder kirkesangeren de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.

Vi er et pastorat med to sogne, der har et varieret gudstjenesteliv med klassiske højmesser, musikgudstjenester, børnegudstjenester, kravlegudstjenester og forskellige eksperimenter med alternative gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Der er et godt samarbejde mellem medarbejdere og med menighedsråd.

Menighedsrådene er åbne for nytænkning og eksperimenter, og det forventes de ansatte også at være.

Ansættelsen sker ved Skelund-Visborg pastorat, men det kan blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hadsund provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Skelund Sogns Menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Stillingen er en deltidsstilling på 11 timer ugentligt i gennemsnit.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen (svarende til en fuldtidsstilling) aftales inden for intervallet 270.327-395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.  Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på 20.836 kr. Lønnen udgør 11/37 af de nævnte løndele. Ved fikspunktet vil det blive 88.622 kr. årligt.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Har du fået lyst til at høre mere, kan du kontakte menighedsrådsformand Jan Thøgersen, tlf. 23318611.

 Ansøgningen

Ansøgningsfrist: 31. marts 2018

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8304fortrolig@sogn.dk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest. Der må i forbindelse med ansættelse påregnes prøvetid (3 mdr.)

Kørekort:

 B(Almindelig bil)

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...