Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 april 2018

Kirkesanger

Deltid

Lillerød kirke

Stillingen som kirkesanger ved Lillerød kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen indebærer

Varetagelse af kirkesangen ved højmesser , gudstjenester og kirkelige handlinger.

Omfang af arbejdet som kirkesanger

Årsnormen for kirkesangen er 832 timer (=16 timer pr. uge) fordelt på to sangere, der i hovedprincippet arbejder hver anden uge og med gensidig vikardækning. Begge stillinger indebærer ind imellem solosang ved gudstjenester og kirkelige handlinger med mulighed for fastsat honorar ved kirkelige handlinger for kortere, klassiske værker, fx tyske eller danske lieder samt for større klassiske værker fra oratorier og opera-repertoiret, evt. musicals.

Omfanget af den delte stilling er på 416 timer eller 8 t pr. uge. Stillingen er 2-årig og udløber 31. maj 2020. En forlængelse er ikke udelukket.

Løn

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk                   

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.327 kr. – 395.092 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.258 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Stillingens årsnorm er 416 timer.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Ferie mv.

Mandag er fast ugentlig fridag. Herudover lægger kirkesangeren en løs fridag på en af ugens øvrige hverdage, idet 4 løse fridage pr. kvartal placeres på lørdag-søndage, således at der pr. kvartal er 2 friweekends.

Kirkesangeren har 5 ugers ferie, hvor hovedparten aftales, så der tages hensyn til kirkens højtider og konfirmationer. Arbejdet som kirkesanger tilrettelægges selvstændigt mellem de to kirkesangere.

Vi ønsker imødekommende og velkvalificerede sangere med visioner for kirkens musik. Lillerød sogn har ca. 10.000 indbyggere, 3 præster og en doksorganist. Der er stor velvilje for musik og øre for kvalitet.  Lillerød kirke har 3 kor. Børne- Ungdoms- og Spirekor, som er en vital del af kirkens børnearbejde.

Henvendelse og spørgsmål kan rettes til: Kontaktperson Peter Kryger Sander, tlf.:

2016 3089 – mail: pkryger@live.dk og organist Kyung-Hee Kim, tlf. 2618 3344 – mail: kimhee33@hotmail.com.

Ansøgning stiles senest 24. april 2018 pr. mail til lilleroed.sogn@km.dk, Lillerød Menighedsråd, Sognegården, Kirkehaven 5, 3450 Al

Kontaktpersoner

  • Peter Kryger Sander
  • Email: pkryger@live.dk

Arbejdsgiver

  • LILLERØD MENIGHEDSRÅD
  • Kirkehaven 5
  • 3450 Allerød
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...