Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 juni 2018

Kirkesanger

15 t/uge, Ansættelsesdato: Hurtigst muligt

Øster Hassing kirke

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Øster Hassing kirke, Houvej 299, Øster Hassing og Gåser Kirke, Sønderskovvej 234, Gåser, Aalborg Nordre Provsti, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Synge ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
  • Varetage kirketjenerfunktionen ved søndagsgudstjenester
  • Lede børnekoret, som er et samarbejde mellem skole og kirke
  • Varetage babysalmesang
  • Deltager i indtil 10 aftenarrangementer årligt (i kirke eller i Sognets Hus).

Øster Hassing og Gåser Sogn har 2.529 indbyggere, 4 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et åbent og aktivt liv i og omkring kirkerne. Kirkerne og Sognets Hus er aktivt engageret i lokalsamfundet, og menighedsrådet tager jævntligt initativ til nye aktiviteter i samarbejde med de ansatte. Som kirkesanger vil du få mulighed for at påvirke din stilling og tage initiativ til nye aktiviter, hvis du ønsker det.

Vi forventer, at du:

  • Har en god sangstemme og kan synge kirkerne op uden brug af mikrofon.
  • Har gode samarbejdsevner.
  • Har forståelse for kirken som arbejdsplads og det folkekirkelige liv.
  • Har et venligt og imødekommende væsen.

Ansættelse sker ved Øster Hassing-Gåser Sogns Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 270.327-kr.395.092. Fikspunktet er kr. 277.258.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 20.836 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Sloth på telefonnummer 2030 1927/mail 9197fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Øster Hassing-Gåser sognes menighedsråd på mail til 9197fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 2. maj 2018.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktperson

Arbejdsgiver

Ansøgning

 

Kilde: jobnet.dk
Annonce
Annonce

Brug YouTube til at få jobs

kursus
25 marKøbenhavn
10 aprAarhus

Global succes via sociale medier

Læs mere
Henter jobs...