Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 10 august 2018

Kirkesanger

Mern og Ø. Egesborg menighedsråd

Mern og Øster Egesborg kirker søger ny kirkesanger.

Tjenestesteder vil være ved Mern og Øster Egesborg kirker.

Ansættelses start: snarest muligt.

Stillingen er normeret til 12 timer pr. uge. (12/37)

Stillingen omfatter sang ved gudstjenester (1-2 gange hver søndag) og øvrige kirkelige handlinger samt lejlighedsvis til koncerter og andre musikarrangementer sammen med kirkekor og organist. Der kan ligeledes være ønske om deltagelse ved sogneaftner, familie- og børnegudstjenester.

Der indgår endvidere til højmesserne nogle få “degneforpligtigelser”, herunder påhviler det kirkesangeren at bede ind – og udgangsbøn samt assistere præsten ved dåb m.m.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.388 kr. – 399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.388 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.073 kr. (nutidskroner).

Mern og Ø. Egesborg menighedsråd forventer, at du

 • Er udadvendt og har gode samarbejdsevner
 • Er en rutineret sanger, som kan lede salmesangen i nært samarbejde med kirkens organist og præst.
 • Er i stand til selv at indstudere nye melodier.

Vi tilbyder:

 • To fine kirker i det smukke Sydsjælland
 • Godt arbejdsmiljø i to små sogne (ca. 2.000 indbyggere)
 • Gode, engagerede kollegaer
 • Lydhør menighed
 • Engageret menighedsråd

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Christian Iuel tlf. 21 77 97 62 eller organist Svetlana Langhoff, på tlf. 24 81 23 54

Ansøgningsfristen er fredag d. 10 August 2018.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ø. Egesborg menighedsråd på mail: oesteregesborg.sogn@km.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet referencer og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning til Mern og Ø. Egesborg Menighedsråd

Kontaktpersoner

Arbejdsgiver

 • Mern-Øster Egesborg Kirkekasse
 • Gl Præstøvej 9I
 • 4735 Mern
 • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4855471
Annonce
Annonce

WordPress crashcourse

kursus

Lav din egen hjemmeside

Læs mere
Henter jobs...