Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 14 august 2018

Kirkesanger

Voer og Agersted sognes menighedsråd, Brønderslev

Kirkesanger søges

En stilling som kirkesanger er ledig ved Voer og Agersted kirker, Brønderslev kommune pr. 1. september 2018.

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 11 timer.

Kirkesangerens opgaver er:

At synge ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder læse ind- og udgangsbøn samt meddelelser, desuden enkelte sognearrangementer hvor sang og musik indgår.

Hjælpe til ved babysalmesang og musikalsk legestue – begge dele forestås af organisten.

Forestå planlægning og gennemførelse af minikonfirmandundervisning i tæt samarbejde med præsten.

Vi forventer, at:

  • du har en god sangstemme,
  • du har gode samarbejdsevner,
  • du er positiv og imødekommende.

Vi kan tilbyde:

  • salmevalg både fra salmebogen og nyere tillæg,
  • et godt arbejdsmiljø,
  • gode samarbejdsrelationer til det øvrige personale og til menighedsrådene.

Ansættelse sker ved Voer og Agersted sognes menighedsråd iht. samarbejdsaftale mellem de to sogne. Samarbejdsaftalen kan ses på Aalborg Stifts hjemmeside.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet 273.388 kr.-399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072 kr. (nutidskroner). Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Formand i Agersted Sogns Menighedsråd Kamma Søndergaard på tlf. 98854158/ 40412957

Ansøgning med relevante oplysninger sendes pr. mail til 8448fortrolig@sogn.dk til Formand/kontaktperson i Voer Sogns Menighedsråd Kirsten Sejlund.

Ansøgningsfrist er den 14. august 2018 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 34/35

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kontaktpersoner

Menighedsrådsformand
Kamma Søndergaard
Arbejde direkte: 98854158
Mobil: 40412957

Arbejdsgiver

VOER KIRKE KIRKEGÅRDSDRIFT/ MENIGHEDSRÅDET
Voergårdsvej 37
9330 Dronninglund
(Arbejdspladsen ligger i Brønderslev)

Ansøgning

Søg via e-mail: 8448fortrolig@sogn.dk

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7938009
Annonce
Annonce

Ableton Live – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...