Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 3 oktober 2018

Kirkesanger

Ølstykke og Udlejre kirker

Har du lyst til at synge – så er kirkesangerstilling ledig

Har du lyst til at synge, så er en stilling som kirkesanger ved Ølstykke og Udlejre kirker, Ølstykke Sogn, nu ledig 1. november 2018.

Stillingen er på 10 timer pr. uge, primært på hverdage, men afløsning for den anden kirkesanger kan efter aftale komme på tale. Mandag er fast fridag. Det må forventes, at der er 4 aftentjenester pr. halvår. Rammetid fastsættes til 1030-1430, tirsdag-fredag. Hvor mange højmesser, der kan være aktuelle, aftales.

Vi forventer, at du er uddannet sanger eller har erfaring som kirkesanger eller korsanger og har lyst til i samarbejde med organister og præster at gøre de kirkelige handlinger til en god oplevelse. Du vil skulle varetage den vokale del af liturgi og menighedssang såvel i som uden for kirken. Visse solistiske opgaver i samarbejde med organisterne og bidrag ved enkelte af kirkens øvrige aktiviteter vil kunne komme på tale. Foresyngning vil blive gennemført.

Ansættelsen sker ved Ølstykke Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer samt det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen aftales inden for intervallet 255.579 – 373.538 kr. (fikspunkt 262.132 kr.) (niveau 31. marts 2012). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør 19.700 kr. (niveau 31. marts 2012). Løn kvoteres i henhold til ansættelsesbrøk. Aftale om løn indgås mellem menighedsråd og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger kan indhentes ved kontaktpersonen Lise-Lotte Nielsen (23473871).

Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådets formand, Jesper Helsø, via hjhelsoe@gmail.com eller afleveres på kirkekontoret, Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke, og skal være os i hænde senest onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler og foresyngning vil blive gennemført snarest derefter. Der vil blive indhentet børneattest og evt. referencer

Kontaktpersoner

  • Kontaktperson
  • Lise-Lotte Nielsen
  • Email: lotte@fihl.net
  • kordegn
  • Rose-Marie Lade
  • Email: rla@km.dk

Arbejdsgiver

  • ØLSTYKKE KIRKEKASSE
  • Kirkepladsen 2
  • 3650 Ølstykke
  • Danmark

Ansøgning

 

Kilde: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4877006
Annonce
Annonce

PROPELLERHEADS REASON

kursus

 – kom godt i gang

Læs mere
Henter jobs...