Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 26 august 2018

Kirketjener

30 timer ugentlig

Jørlunde Kirke

Jørlunde Kirke søger kirketjener med faglig fleksibilitet som kirkesanger og korleder på 30 timer ugentlig

Dine opgaver bliver som kirketjener (18 timer per uge):

Kirketjeneren forbereder og medvirker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerter, musikgudstjenester, møder og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset. Kirketjeneren er ansvarlig for kirkens daglige drift og står for rengøring af kirkens bygninger, pudsning og vedligeholdelse af inventar. Deltager i forberedelse af og indkøb til menighedsråds- og personalemøder. Medvirker til klargøring af mødelokalet ved møder og ved foredragsaftener/arrangementer. Kirketjeneren har også tilsyn med kirkebygningen, inventar og installationer, herunder klokkespillet, samt op- og nedtagning af Dannebrog ved kirkelige handlinger. Står desuden for udlejning af sognehuset.

Din person og dine kvalifikationer som kirketjener:

Vi søger en udadvendt og serviceminded person, der er indstillet på at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde på kirkens grundlag med sognepræsten, menigheden, menighedsråd og øvrigt personale. Kirketjeneren skal kunne arbejde selvstændigt og være fleksibel i tilpasning af arbejde og arbejdstider i forhold til de forskellige aktiviteter i kirke og i sognehuset.

Uddannelse:

Det forudsættes, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirkefunktionærer gennemføres inden for 2 år fra ansættelsens start, hvis den ikke allerede er gennemført. IT-kendskab på brugerniveau a.h.t. opdatering af hjemmeside.

Dine opgaver bliver som kirkesanger og korleder (12 timer per uge):

Kirkesangeren forbereder og medvirker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerter, musikgudstjenester, møder og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset. Kirkesangeren er ansvarlig for korledelse af et eller flere børnekor tilknyttet Jørlunde Kirke samt for ugentlig korøvelse, der primært følger skoleårets forløb. Koret eller korene medvirker ved højtider, familiegudstjenester m.v. Babysalmesang er også en del af kirkesangerens arbejde.

Din person og dine kvalifikationer som kirkesanger og korleder:

Vi søger en udadvendt og serviceminded kirkesanger og korleder, der er indstillet på at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde på kirkens grundlag med sognepræsten, menigheden, menighedsråd og øvrigt personale. Kirkesanger og korleder skal være fleksibel i tilpasning af arbejde og arbejdstider i forhold til de forskellige aktiviteter i kirke og ved kor.

Uddannelse:

Det forudsættes, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirkefunktionærer gennemføres inden for 2 år fra ansættelsens start, hvis den ikke allerede er gennemført. Vi forudsætter, at den nødvendige uddannelse, som kirkesanger og korleder er til stede; dvs. at du er fagligt dygtig.

Arbejdstid:

Den kombinerede stilling er en deltidsstilling på 30 timer ugentligt. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med Jørlunde Menighedsråd, primært kontaktpersonen. Løn efter aftale. Der er en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelsen. Beskæftigelsesgraden for stillingen kan også ses på Jørlunde Kirkes hjemmeside: https://www.joerlundekirke.dk/kontakt/ansatte/

Alternativt:

  • Der er mulighed for alene at søge stillingen som kirketjener (18 timer per uge).
  • Der er mulighed for alene at søge stillingen som kirkesanger og korleder (12 timer per uge).

Løn:

Den kombinerede stilling vil høre under overenskomst for Kirketjenerforeningen. Løninterval omregnet til fuldtid (37 timer): 249.025 til 321.112 kr.

Hvis stillingen alene er som kirkesanger/korleder, vil den høre under Kirkemusikerforeningens overenskomst.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Kontaktperson Pauline Rasmussen, tlf.: 47 33 56 81 (efter kl. 11) eller mail: nipa@rasmussen.mail.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Jørlunde menighedsråd, v. formand Nils Finken, Rugvænget 23, 3650 Ølstykke    Mrk.: Ansøgning.

Mail: 7427fortrolig@sogn.dk skriv ”Ansøgning” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist:

Søndag den 26. august 2018 kl. 16:00.

Jørlunde menighedsråd forbeholder sig ret til at vælge, om stillingen skal besættes af en person (30 timer) eller af to personer (18 hhv. 12 timer).

Kilde: Jobindex.dk
Annonce
Annonce

DMF SUPPORT/ SCENEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om at optræde live

Læs mere
Henter jobs...