Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 23 september 2018

Kirketjener

Stenløse Kirke, Egedal Kommune

Kirketjener til Stenløse Kirke, Egedal Kommune
 

Pr. 1. oktober 2018 eller senere mangler vi en kirketjener i 20 timer om ugen på varierende tidspunkter.

Kirketjeneren samarbejder med kordegn og gartnere, præster, sanger og organister om at sikre, at alle aktiviteter i kirken afvikles i en professionel og venlig atmosfære.

Det er også kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og vedligeholdt, og at mennesker i alle livets situationer bliver budt indenfor på den helt rigtige måde. Ligesom møder og konfirmandundervisning, koncerter og foredrag – ja, alle arrangementer i sognegården skal foregå i velordnede og indbydende lokaler.

Arbejdstiden varierer fra uge til uge, og du har temmelig frie hænder til at tilrettelægge arbejdet.

Opgaverne er i hovedtræk:

  • Praktisk kirketjeneste – før, under og efter gudstjenesterne og andre kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirken
  • Opstilling, servicering og oprydning ved arrangementer i sognegården – i samarbejde med serviceteamet

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.Hvis du ikke allerede har uddannelsen, er ansættelsen betinget af, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20/37 af 25.137,55 kr. (nutidskronerAftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Stenløse Sogns Menighedsråd og sendes til menighedsrådets mail: 7410fortrolig@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 23. september 2018.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinerende kordegn Susan Enghave på telefon 47171904 eller mail suse@km.dk

Løn forhandles med inddragelse af Danmarks Kirketjenerforening efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Årslønnen aftales med 20/37 indenfor intervallet 266.373,53 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner).

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse sker ved Stenløse Sogns Menighedsråd, Engholmvej 6, 3660 Stenløse

Kontaktpersoner

Kontaktperson
Grete Hedegaard
grete@sosumbiavl.dk

Arbejdsgiver

STENLØSE KIRKE KIRKEKONTORET
Engholmvej 6
3660 Stenløse
(Arbejdspladsen ligger i Egedal)

Ansøgning

Søg via e-mail: 7410fortrolig@km.dk
Søg skriftligt

 

Kilde: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/7988302
Annonce
Annonce

Logic Pro X – Del 1

kursus

Del 1: Godt i gang

Læs mere
Henter jobs...