Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 maj 2018

Kommunikations­ansvarlig

Ungdomsøen og SPEJDERNE, KBH

Kommunikationsansvarlig til Ungdomsøen og SPEJDERNE

Spejderne er en landsdækkende børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer og over 100 års erfaring med at gøre børn og unge beredt på livet. Vores vision er, at vi i de kommende år vil udvikle langt flere børn og unge med spejdernes stærke metoder og værdier. Derfor søger vi nu en kommunikationsansvarlig, der kan hjælpe os med at realisere visionen og løfte kommunikationen omkring en lang række af SPEJDERNEs projekter – herunder særligt Ungdomsøen.

Ungdomsøen er én af de mest ambitiøse satsninger i Danmark på ungdomsområdet i disse år, og det bliver dit job at være med til at gøre den til en succes. Vi søger hos dig det skarpe, strategiske overblik for, hvordan vi når ud med budskaberne, både internt og eksternt, og forløser Ungdomsøens potentiale.

SPEJDERNE er ung paraplyorganisation, der repræsenterer de fem spejderkorps i Danmark; Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Du får ansvaret for, sammen med de forskellige korps’ kommunikationsfolk, at skabe den interne kommunikation, som giver os en solid platform at stå på, og en høj kendskabsgrad blandt medlemmerne.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Være ansvarlig for SPEJDERNES kommunikation, internt og eksternt
 • Være ansvarlig for Ungdomsøens kommunikation
 • Skabe den strategiske sammenhæng mellem SPEJDERNE, Ungdomsøen og korpsenes
 • Have overblikket og planlægge indsatserne, så vi er på forkant med opgaverne
 • Være i løbende dialog med korpsenes kommunikationsmedarbejdere, og koordinere de fælles indsatser
 • Have dialogen med vores dygtige frivillige på kommunikationsområdet
 • Håndtere de væsentlige interessenter på området, både internt og eksternt

Du kommer til at være udførende på nogle af de daglige kommunikationsopgaver, men din primære opgave er at have det strategiske overblik og ikke miste blikket for, hvor vi er på vej hen, i et samspil mellem mange forskellige interessenter og frivillige ildsjæle.

Der er tale om en spændende og udfordrende stilling, hvor kravene og interesserne er mangfoldige, og hvor der skal balanceres mellem en række forskellige hensyn hver dag. Vi forestiller os derfor, at du:

 • Er god til at navigere i en politisk styret organisation, med mange forskelligrettede politiske interesser
 • Er god til at sætte en kurs, og følge den, men også kunne tilpasse den undervejs, hvis der dukker ukendte skær op
 • Er god til at skabe fælles fodslag og opbakning omkring den fælles linje, både blandt frivillige og ansatte, både i SPEJDERNE og i korpsene
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, præget af frivillige ildsjæle og stort engagement
 • Har erfaring fra tidligere jobs, som du kan trække på
 • Evner at bevare roen og den gode tone, selvom tingene spidser til
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, hvor vejen bliver til mens vi går, og hvor de gode ideer er større end det budget, du får til rådighed

Del af et engageret team
Som kommunikationsansvarlig i SPEJDERNE kommer du til at arbejde som en del af et engageret team, der allerede arbejder med at skabe og udvikle SPEJDERNES projekter, ligesom du vil skulle samarbejde med de forskellige spejderkorps’ kommunikationskonsulenter for at nå ud til spejderildsjæle i hele landet.

Du vil have kontor på Spejdercenter Holmen i København, hvor du vil have din daglige gang blandt drevne projekt- og foreningsfolk med engagement og viden om foreningsliv, projekter og brugerinddragelse.

En af de helt centrale opgaver netop nu, består i at omforme det gamle Middelgrundsfort til Ungdomsøen, en ø for hele Danmarks ungdom. Når Ungdomsøen åbner i 2019 skal det være en ø for og af alle unge, på tværs af interesser og geografi. Ungdomsøen skal invitere til engagement, udvikling – og socialt samvær.

Ungdomslederuddannelse, musikworkshops, beachvolley og lejrbål i amfiteatret. Vi ønsker, at de unge skal tage ejerskab for øen, og gøre den til deres fælles projekt. Det kalder på, at vi får skabt liv og stemning omkring øen, og vækker de unges nysgerrighed i forhold til hvad den kan, og hvordan de kan være med til at præge, hvad der skal foregå på øen.

Vi er først og fremmest interesserede i dit engagement!
Vores mål er at skabe inkluderende og motiverende fællesskaber for unge i forskellige aldre og med forskellige interesser. Det kalder på nytænkning og kreativitet. I samme ånd har vi valgt at tilrettelægge denne ansøgningsproces på en lidt utraditionel vis. Hvis du ønsker at søge stillingen som kommunikationsansvarlig, vil vi bede dig om at komme med dine bud på, hvordan vi kan løse nogle af de opgaver, der bliver centrale som kommunikationsansvarlig hos SPEJDERNE.

Det er din besvarelse, der kvalificerer dig til en uddybende samtale. Den opgave, som vi beder dig om at løse, vil blive beskrevet herunder, og hvis du ser dig selv som en, der kan give gode input til denne, så hører vi meget gerne fra dig – uanset din professionelle baggrund!

Vi mener at vi får den bedste ansøgningsproces, de bedste casebesvarelser og de bedste samtaler om stillingen, hvis vi er helt transparente i forhold til vores forventninger. Derfor vil det vurderingsgrundlag, som vi vil vurdere besvarelserne efter, fremgå eksplicit af casen nedenfor. Vi vil gerne bede dig om at besvare opgaven på max. 3. normalsider, men du er meget velkommen til at bruge andre formater (grafik, slides, eller lign.) i din præsentation.

”KOMMUNIKATIONSANSVARLIG-CASEN”
Hvis vi skal lykkes med at skabe de bedste betingelser for SPEJDERNES projekter og for spejdere i hele landet, er det afgørende, at vi får skabt en fælles retning for kommunikationen omkring SPEJDERNE og Ungdomsøen. Vi skal lykkes med at skabe en fællesskabende fortælling omkring SPEJDERNE og de projekter, der forener alle spejderkorps.

SPEJDERNEs kommunikation skal være involverende, i den forstand, at den rækker ud til unge i hele landet og til potentielle samarbejdspartnere, som skal se sig selv som mulige medskabere af SPEJDERNES ambitiøse projekter. SPEJDERNEs kommunikation skal samtidig være inkluderende, i den forstand, at den tager afsæt hos, og formår at samle, spejdere i hele landet, omkring de forenende projekter.

AL SPEJDERNES KOMMUNIKATION handler således om at repræsentere spejderbevægelsen på bedste vis for at give spejdere i alle aldre de bedste betingelser for at lykkes med deres mange forskellige projekter. Det er derfor afgørende at man som kommunikationsansvarlig er god til at forstå og navigere iblandt de mange forskellige visioner, som findes i og omkring vores organisation.

Det handler både om at etablere et tæt og et godt samarbejde med de forskellige spejderkorps’ kommunikationskonsulenter omkring at nå ud til baglandet af spejdere, men ligeledes om at være tovholder for SPEJDERNEs frivillige hold af kommunikationskonsulenter. Dette kræver både at man er god til at arbejde som del af et hold, en god portion ydmyghed overfor opgaven, og en grundlæggende nysgerrighed overfor forskellige måder at tilgå virkeligheden.

Hvis opgaven lyder som noget for dig, vil vi gerne bede dig om at komme med dine bud på hvordan vi kan besvare nedenstående case-spørgsmål. Spørgsmålene tager udgangspunkt i virkeligheden, og således er således de reelle, vanskelige og i vores øjne spændende udfordringer, som man kommer til at engagere sig i som kommunikationsansvarlig hos SPEJDERNE:
Hvordan vil du i løbet af de første tre måneder skabe en involverende og inkluderende kommunikationsindsats for SPEJDERNE, der vækker nysgerrighed og udvider kendskabet til SPEJDERNEs projekter, herunder i særlig grad Ungdomsøen? Hvad er det første, du vil gøre?

Hvordan vil du samle og bakke op om de mange gode kræfter i og rundt om SPEJDERNE, og sikre medejerskab for SPEJDERNEs projekter blandt baglandet og medlemsorganisationerne?

Vi er nysgerrige på at høre dine bud på hvordan vi kan besvare ovenstående opgaver, hvad vi skal være særligt opmærksomme på, hvilke potentielle udfordringer der kan opstå, og hvordan vi kan tackle dem. Vi forventer ikke at du har et indgående kendskab til vores organisation, men hvis du har spørgsmål, som du mener vil hjælpe dig i din besvarelse, er du velkommen til at skrive til os.

Vores bedømmelse tager afsæt i følgende vurderingskriterier
Vurderingen af din case-besvarelse vil tage udgangspunkt i tre vurderingskriterier, som vi ser som særligt vigtige for, at man kan gøre det godt i jobbet som kommunikationsansvarlig for SPEJDERNE. Helt overordnet er der tale om følgende tre kriterier:

Forståelse for målgruppen: For at lykkes med at skabe en inkluderende fortælling om SPEJDERNE, der rækker ud til unge i hele landet, er det afgørende at have en rigtig god forståelse for målgruppen. Derfor lægger vi særlig vægt på, at du i din besvarelse har øje for hvordan man kan kommunikere med målgruppen hvad end det drejer sig om unge i hele Danmark, fonde, foreninger eller andre samarbejdspartnere.

Involvering af interne og eksterne interessenter: Som kommunikationsansvarlig bliver det din opgave at være tovholder for kommunikationen der går ud fra SPEJDERNE. På den måde handler opgaven i høj grad om at spille nogle af de mange gode ressourcer i og omkring SPEJDERNE og SPEJDERNEs medlemsorganisationer gode. Derfor er det vigtigt at du er god til at involvere ressourcepersoner i og omkring SPEJDERNEs forening for at præsentere projekterne på en god og engagerende måde. Vi vil derfor være særligt opmærksomme på, hvordan du vil skabe fælles fodslag og medejerskab for din kommunikation.

Kommunikationskompetencer: Kommunikationen i SPEJDERNE foregår på mange forskellige medier og rækker ud til mange forskellige mennesker. Derfor er det vigtigt, at du er god til at formulere dig på måder, der både er involverende, motiverende og tydelige. Din formidling bliver med andre ord en væsentlig del af vurderingskriteriet.

Ansættelsesproces og vilkår

Tidsfrist for aflevering af casebesvarelse: For at komme i betragtning til stillingen skal du sende din besvarelse af caseopgaven sammen med dit CV til kontakt@spejderne.dk senest d. 20. maj 2018.

Omfanget af caseopgaven: For at sikre lige vilkår for alle beder vi dig besvare casen på max. 3 sider (ekskl. evt. grafisk materiale eller lignende).

Ansættelse: Der er tale om en fast stilling med 37 timers ugentlig arbejdstid. Stillingen er uden højeste arbejdstid. Løn forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer, ud fra et ”NGO-niveau”.

Tiltrædelse: d. 1. august 2018, eller snarest derefter.

Jobsamtaler: Vi holder første samtalerunde d. 30.-31. maj, og anden samtalerunde d. 5.-6. juni 2018.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, casen eller ansøgningsprocessen er du meget velkommen til at skrive til Direktør i SPEJDERNE Thea Hass på thea.hass@spejderne.dk eller på tlf. 29 68 19 81.

Konceptet for stillingsbeskrivelsen og udarbejdelse af casen er sket i et samarbejde mellem SPEJDERNE og LUNDMANN.

Søg stillingen

 

Kilde: https://www.mediajob.dk/jobsearch.asp?visjob=7153
Annonce
Henter jobs...