Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 19 februar 2018

Koordinator

Aarhus Billed- og Medieskole

Koordinator for BGK i Aarhus Billed- og Medieskole

3årig Billedkunstneriske Talentlinje i Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus Billed- og Medieskole er en kunstskole med billedkunst, medie og forfatterlinje for børn og unge. Gennem de seneste år har skolen opbygget en Billedkunstnerisk Talentlinje for unge 16 – 22 år. Med en bevilling fra Aarhus Kommune starter vi i indeværende skoleår 2017-18 en udvidelse og opgradering af vores 2årige Billedkunstnerisk Talentlinje til en 3årig BGK (Billedkunstneriske Grundkursus) med undervisning i fritidsregi. Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder bl.a. med ARoS omkring Talentlinjen.
Formålet med BGK’en er, at de unge fordyber og dygtiggør sig i arbejdet med visuelle udtryksformer.

BGK’en:

  • er et fordybende kunstnerisk forløb, hvor den unge udvikler sit talent, udtryksevne, åbenhed og modenhed
  • uddanner visuelt skabende unge, som bidrager til det lokale billedkunst – og kulturmiljø
  • kan forberede unge til optagelse på videregående kunstuddannelser og øvrige kreative uddannelser
  • er en styrkelse af fødekæden og det kunstneriske, kreative unge vækstlag i Aarhus

Vi søger en timeansat administrativ koordinator til Den Billedkunstneriske Talentlinje 8 – 10 timer ugentligt.

Som koordinator har du ansvar for

Synliggørelse af Den Billedkunstneriske Talentlinje på ungdomsuddannelser og i ungdomsmiljøer Rekruttering af unge til Den Billedkunstneriske Talentlinje og planlægning af optagelsespræsentation
Koordinere og udfærdige undervisningsplaner / moduler, studieture, faglige netværk mm.
Administrative opgaver i forbindelse med Den Billedkunstneriske Talentlinjes drift og udvikling
Søge eksterne fondsmidler til talentudviklingen Indgå aftaler med gæsteundervisere, videregående uddannelser mm.
Etablering af atelier til elever på Den Billedkunstneriske Talentlinje i forlængelse af vores øvrige lokaler
Organisering og eksekvering af events og informationsindsatser, møder, elevudstillinger mm.
Ugentlig dialog med og kontakt til eleverne
Medskaber af et godt undervisningsmiljø og gode fysiske rammer i samarbejde med resten af skolen

Som koordinator har du følgende kompetencer

Organisatoriske, administrative og kommunikative evner samt gode samarbejdsevner
Du er struktureret, initiativrig og kan arbejde med strategier og tage ansvar i samarbejdet
Du er fleksibel og kan møde eleverne, når de er her
Du har en faglig baggrund, der matcher stillingen
Du har lyst til at indgå som en del af Aarhus Billed- og Medieskole, og bidrage til den gode holdånd sammen med skolens øvrige undervisere, administration og ledelse

Timeansættelse med arbejdstid svarerende til gennemsnitligt 8-10 timer ugentligt fordelt på forskellige dage. På sigt kan der være mulighed for flere timer til øvrige opgaver og projekter i Billed- og Medieskolen. Koordinator refererer til leder af Aarhus Billed- og Medieskole

Ansøgning

Ansøgningsfrist:mandag d. 19. februar 2018 kl. 12

Ansøgning + CV sendes til mail: post(a)aaboms.dk

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 27. februar med henblik på start 1.april eller snarest
derefter.

Evt. spørgsmål kan rettes til skolens leder Hanne Algot Jeppesen på telefon: 86202223 / 30231424
www.aarhusbilledogmedieskole.dk
Aarhus Billed – og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune

 

Annonce
Henter jobs...