Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 30 juli 2018

Kordegn

Vejlby Kirke og Sogn, Risskov

En stilling som kordegn ved Vejlby Kirke og Sogn er ledig pr. 1. september 2018.

Stillingen er på 28 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Personregistrering, betjening af kirkekontor – herunder kalenderføring
  • Administrative opgaver

Vejlby Sogn har pr. 1. januar 2018 8.093 indbyggere, heraf 5.300 folkekirkemedlemmer.

For yderligere info: www.vejlbykirke.dk

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet eller har påbegyndt kordegneuddannelsen
  • Kan arbejde selvstændigt og struktureret og kan samarbejde til alle sider
  • Er imødekommende og serviceminded

Stillingen omfatter ikke regnskab, idet dette forestås eksternt via Regnskabskontoret.

Ansættelsen sker ved Vejlby Sogns Menighedsråd, Aarhus Nordre Provsti. Arbejdssted er i Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare dere tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

  • Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år fra ansættelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for 266.378,23 kr. – 329.467,81 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398,14 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.267,14 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, 28/37.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedssrådets formand, Jette Andersen, på telefonnummer 25 26 31 30.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 8123fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 30. juli 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 32.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Arbejdsgiver

VEJLBY MENIGHEDSRÅD
Vejlby Centervej 25
8240 Risskov
Danmark

Kilde: Jobnet.dk
Annonce
Annonce

DMF Support / kontoret

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om din karriere som musiker

Læs mere
Henter jobs...