Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 24 september 2018

Kordegn

Trinitatis Kirke, København

Kordegn i Trinitatis Kirke, København

Pr. 1. december 2018 Trinitatis Kirke søger en ny kordegn til en stilling på 25 timer om ugen.

Stillingen indeholder:

 • Personregistrering for Trinitatis Kirke
 • Betjening af borgere i kontorets åbningstid
 • Sekretærfunktion for præsterne ved kirken og menighedsrådet. Godt kendskab til Office-pakken forventes.
 • Registrering af regninger til betaling
 • Kirketjeneste ved 2 højmesser om måneden og ekstra assistance ved højtider
 • Det ekstra som du kan

Vi forventer af dig:

 • At du har lyst til at indgå og kunne se dig selv som en vigtig brik i kirkens travle liv
 • At du har lyst til at tage del i det daglige fællesskab på kontoret og i kirken
 • At du er struktureret i dit arbejde og kan tilrettelægge det selvstændigt
 • At du taler og skriver et velformuleret dansk
 • At du kan betjene borgere på engelsk

Trinitatis sogn i København består af en menighed med 2.116 medlemmer. Årligt har kirken ca. 40 dåbshandlinger, ca. 30 konfirmander, ca. 20 vielser/velsignelser og ca. 10 begravelser/bisættelser. Trinitatis Kirke har et højt profileret musikliv med kantate- og musikgudstjenester, koncerter og sangeftermiddage mv.

Ud over præsterne består personalet af 3 kirke- og kulturmedarbejdere, hvoraf den ene har Natkirken som ansvarsområde, en kirketjenerstab, to organister, ni faste kirkesangere samt en stadig voksende gruppe af frivillige.

Din arbejdsplads er i Pilestræde 67, hvor Trinitatis Kirke i en lang årrække har haft kontorfællesskab med Domkirken.

Vi hører også gerne fra kandidater, som evt. ikke har mulighed for at varetage højmesser om søndagen.

Samtaler afholdes mandag d. 8. oktober eftermiddag og aften.

Ansøgningsfrist er mandag den 24. september 2018 kl. 9:00.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7003fortrolig@sogn.dk. Personalekontaktperson Regitze Nørregård-Nielsen kan kontaktes på tlf: 26 28 25 75 for yderligere information om stillingen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Ansættelsen har en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering, eller som led i deres ansættelse skal have adgang til Ministerialbogen, skal forud for, at funktionen varetages, have bestået uddannelse i Personregistrering.
Stillingen er i løngruppe 1 med en årlig intervalløn på pt 266.377,81 – 329.467,71 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er pt 280.398,14 kr. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 33.267,14 kr. for en fuldtidsstilling. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske klassificering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Yderligere oplysninger om kirken og dens liv, se kirkens hjemmeside www.trinitatiskirke.dk

 

Annonce
Henter jobs...