Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 20 november 2017

Korleder

Deltid

Roskilde Domkirkes Drengekor

Da Drengekorets leders orlovsperiode ophører 1. februar 2018, søger vi en erfaren korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt kan videreføre og videreudvikle arbejdet med drengekoret.

Du har uddannelse på kandidatniveau som korleder og/eller sangpædagog.

I stillingen indgår – ud over korprøver,

· koncerter med koret
· gudstjenester m.v.
· undervisning i solosang og hørelære
· korrejser

Du indgår i et team der består af domorganisten, en fuldtidsansat organist og en fuldtidsansat sangpædagog som tillige er korleder for pigekoret.

Roskilde Domkirke indgår i et samarbejde med sangkraftcentret Roskilde Synger, der er en del af det landsdækkende netværk ”Sangens Hus”

Stillingen som korleder ved Roskilde Domkirke er ledig pr. 1. februar 2018.

Stillingen er på 25 timer pr. uge i 40 uger.

– – – – – – –

Roskilde Domsogn har ca. 18.500 antal indbyggere, ca. 50 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau for såvel kirkelige handlinger og musiske samt kulturelle aktiviteter.

Ansættelse sker ved Roskilde Domsogns Menighedsråd beliggende, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet korleder vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte korledere/organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der kan tillægges rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,19 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der kan ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,77 kr. – 59.419,42 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,21 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt evt. rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Roskilde Domkirkens administration på telefonnummer 46 35 16 24.

Læs evt. mere om Roskilde Domsogn på www.roskildedomkirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7156fortrolig@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 20. november 2017 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4. december samt i en anden runde den 14. december. I anden runde vil indgå en praktisk opgave i sangpædagogik/hørelære.

Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.

Annonce
Annonce

DMF SUPPORT / BUTIKKEN

DMF SUPPORT

Når du har et akut behov, der handler om forretning og din musik

Læs mere
Henter jobs...