Håndplukkede
jobs til kunstnere
& kreative
Læs mere
Vis din jobannonce
til 20.000
professionelle
Læs mere
Sidste frist for ansøgning 15 november 2017

Leder

Bevaringsenheden for Museum Sønderjylland

Leder af bevaringsenheden for Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland, Sekretariatet

Museum Sønderjylland søger en kompetent og bredt favnende konservator med ledelseserfaring til en stilling som leder af bevaringsenheden under Viden & Samlinger.  Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Stillingens indhold

Museum Sønderjyllands bevaringsenhed dækker særdeles bredt – fra kulturhistoriske genstande og arkæologisk materiale til naturhistoriske fossiler – dog ikke konservering af kunst. Enheden er placeret i Gram og varetager konservering for hele Museum Sønderjylland. Du skal varetage opgaven som enhedsleder for personalet på tre fuldtids konservatorer og én konservatorassistent og planlægge opgaverne i forhold til enhedens ressourcer og museets overordnede målsætning. Enhedslederen får det samlede ansvar for Museum Sønderjyllands samlinger og disses opbevaring samt ansvaret for samlingernes opbevaringsforhold.

Museum Sønderjylland råder pt. over ca. 60 magasiner af blandet art og forventer at opføre et nyt magasin til at samle disse genstande på ét sted i tidssvarende faciliteter indenfor de nærmeste år.  Du får en vigtig rolle i forbindelse magasinbyggeriet og med at organisere og styre rengøring og flytning af genstande fra de mange magasiner til det nye magasin. Museets bevaringsafdeling vil i en kortere årrække fungere som en projektorganisation, der gennemfører den store opgave sammen med eksterne partnere og medarbejdere fra andre dele af museet, der i en periode indgår i gruppen. Du vil desuden skulle indtræde i og afslutte museets igangværende projekt med rengøring af kontaminerede museumsgenstande.

Vi forventer af dig, at du

 • Har en kandidatgrad i konserveringsteknik, gerne ph.d.
 • Har erfaring fra anden bevaringsenhed/center
 • Har erfaring med personaleledelse og/eller projektledelse
 • Er en dygtig planlægger og kan nå i mål med opgaverne, selv om de er komplekse
 • Er dygtig til samarbejde og kan skabe et team med stort engagement
 • Kan stå i spidsen for at udvikle bevaringsafdelingen i de kommende år
 • Har kørekort til personbil

Vi kan tilbyde

 • Arbejde i en organisation, hvor du kan være med til at præge arbejdsgange og relationer
 • En organisation i forandring med masser af energi og mange gode kolleger
 • Mulighed for selv at påvirke arbejdsopgaverne
 • At få en central rolle i et stort og vigtigt projekt i national skala

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Dit arbejdssted bliver i første omgang museets bevaringsenhed i Gram. Ved en eventuel senere flytning af enheden til Aabenraa må arbejdssted påregnes her. Du må ligeledes påregne en del transport i arbejdstiden i museets egne biler.

Du kommer fra 1. januar 2018 til at referere til afdelingschef Axel Johnsen, afdelingen Viden & Samlinger. Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes telefonisk til direktør Henrik Harnow på tlf. 51 30 32 98.

Send din ansøgning med cv elektronisk til personalekonsulent Lisbeth Kristensen senest onsdag den 15. november 2017. Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc- eller pdf-format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 47.

Museum Sønderjylland er et af landets største museer. Museet er skabt i 2006 som en fusion af en række statsanerkendte museer og dækker kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museets arkæologiske ansvarsområder omfatter desuden Kolding Kommune.

Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver en række kendte museer og udstillingssteder i det sønderjyske område. Museet er midt i en forandringsproces, der skal skabe ét samlet Museum Sønderjylland og modernisere og udbygge museets udstillinger og udstillingssteder til attraktive og vigtige besøgsmål for borgere og turister samt gøre museet kendt som en kulturinstitution af høj kvalitet i alt, hvad vi gør.

Kørekort:
B

Kontaktpersoner

Direktør Henrik Harnow
51303298
henh@museum-sonderjylland.dk

Arbejdsgiver

Museum Sønderjylland, Sekretariatet
Aastrupvej 48A
6100 Haderslev

(Arbejdspladsen ligger i Haderslev kommune)

Ansøgning

søg via e-mail: likr@museum-sonderjylland.dk

 

Kilde: jobindex.dk
Annonce
Annonce

Udgiv din musik på Gateway Music

Gå-hjem-møde
9 oktKøbenhavn

Vil du udgive din musik selv ? Så nemt er det !

Læs mere
Henter jobs...